Prohledat tento blog

úterý 15. prosince 2020

V Anglii promluvil v televizi mimozemský hlas s varováním světu

 


Dne 26.11.1977, v 17:05 hod,  se v Anglii stala neuvěřitelná věc. Během běžného televizního vysílání na stanici ITV, se vše přerušilo a milióny diváků v Anglii byly svědky poselství z vesmíru. Začal k nim mluvit neznámý hlas v angličtině:

"Mluví k vám Vrillon, v zastoupení Galaktického velitelství Ashtar. Po mnoho let jste nás pozorovali, jako světla na obloze. Obracíme se na vás v míru a moudrosti, tak jak jsme sami zvážili,  na vaše bratry a sestry, celé této vaší planety země.

Rozhodli jsme se vás varovat, před osudem, ke kterému je vaše rasa a svět odsouzen. Tak abyste mohli informovat své blízké, jak zabránit katastrofě, která hrozí vám, ale i bytostem na našich světech okolo vás.

Je v pořádku, že můžete být součástí velkého probuzení, jakmile vaše planeta přejde do nového věku Vodnáře.

Nový věk může být pro vaši rasu, časem velkého míru a evoluce, ale to pouze v případě, že si vaši vůdci jsou vědomi zlověstných vlivů, které mohou zastínit jejich úsudky.

Berte na vědomí, že vaše šance už znovu nemusí přijít. Veškeré vaše zbraně hromadného ničení, musí být odstraněny.

Čas konfliktů je nyní již minulostí a rasa, které jste součástí, může přistoupit k vyšší fázi jejího vývoje, pokud sami prokážete, že jste toho hodni.

Máte ale jen krátký čas na to, abyste se naučili žít společně v míru a dobré vůli.

Malé skupinky po celé planetě se tomu již učí a existují proto, aby přinesly světlo ze svítání nového věku, k vám všem.

Je vaší svobodnou volbou přijmout, či odmítnout jejich učení, ale pouze ti, kteří se naučí žít v míru, přejdou do vyšší formy duchovní evoluce.

Poslouchejte, mluví k vám Vrillon, v zastoupení Galaktického velitelství Ashtar.

Buďte si také vědomi toho, že váš svět je plný samozvaných proroků a vůdců.

Budou z vás vysávat energii, energii které říkáte peníze. Budou je vkládat na špatné věcí a na oplátku vám dají bezcennou podporu.

Budete tomu schopni odolat, díky svému vnitřnímu já.

Musíte se jen naučit naslouchat svému já, které vám pomůže rozeznat, co je pravda, co je zmatek, chaos, nepravda.

Učte se naslouchat tomu hlasu, co je uvnitř vás, který vás povede na vaší cestě evolucí.

Tato zpráva je pro vás určena, jako pro naše přátele. Sledovali jsme váš vývoj po mnoho let, tak jako vy jste sledovali naše světla na obloze.

Víte tedy tímto, že jsem zde a také víte, že je zde mnohem více bytostí, kolem vaší planety země, než jsou vaši vědci ochotni připustit.

Velice nás zajímá váš osud, spojený s povznesením ke světlu a sami uděláme, co bude v našich silách, abychom vám pomohli.

Neobávejte se, zaměřte se na poznání sama sebe a žití v harmonii s vaší planetou zemí.

My, v zastoupení Galaktického velitelství Asthar, děkujeme za vaši pozornost.

Nyní odlétáme z naší pozice a vaší blízkosti.

Nechť jste požehnání láskou a pravdou kosmu."


Tento “tajemný” hlas z kosmu bylo možno slyšet po dobu pěti minut, aniž by jej pozemské systémy a oficiální kontroly mohly přerušit

Dodnes nebylo vysvětleno, jak se to mohlo stát a kdo za tím stojí. Média se snažila vše zlehčit, že šlo pouze o žert. Ale v té době neměl nikdo technologii, která by tohle dokázala. 

Také ministerstvo informací a vedení nezávislých televizních přijímačů Anglie se vyjádřily, že nebylo možno zrušit toto vysílání, tak jako se to praktikuje s pirátskými vysílačkami, což ukazuje, že se zde jednalo o techniku, která stojí vysoko k pozemské elektronice.


Tento vzkaz, o to více dnes nabírá na důležitosti, ve světle událostí roku 2020


Zde odkaz na originál vysílání z roku 1977:

 https://www.youtube.com/watch?v=qMFlp4EX08c&feature=emb_logo


 neděle 13. prosince 2020

Manipulace s lidským chováním, dle Dr. ALBERT D. BIDERMAN, z roku 1956 (2020)

 


13. září 1956 prezentoval doktor Albert Biderman studii na zasedání oboru neurologie a psychologie, Neurologické společnosti, akademie medicíny v New Yorku.

Tato studie byla založena na výpovědi bývalých zajatců, kteří prošli komunistickým vězením.
Jaké metody používali komunističtí vůdci a věznitelé k ponížení, ztrátě lidské důstojnosti, manipulaci a následné poslušnosti?

Když si přečteš následující body, tak tě musí mrazit, protože přesně to teď vlády celého světa provádí obyvatelstvu vlastních zemí!

Tole je tzv. Bidemanova tabulka


celý dokument, odkaz zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf


1. IZOLACE

Efekt: 
Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli.

Varianty: Samotka, Kompletní izolace, skupinová izolace

2. MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ 

Efekt: Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního.

Varianty: Osobní izolace, Tma, nebo jasné světlo, sterilní prostředí, omezený pohyb, monotónní jídlo. 

3. ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE

Efekt: Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat. Díky strachu, nejistotě, obava co bude.

Varianty: vyhladovění, svícení, využívání zranění, VYVOLÁNÍ NEMOCI, nedostatek spánku,  prodloužení omezení, prodloužený výslech, nebo vynucené psaní, přes námahu.

4. VÝHRŮŽKY A HROZBY

Efekt: Vytváří úzkost a zoufalství

Varianty: Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace a výslechů, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, tajemné změny léčby.

5. DOČASNÉ UVOLNĚNÍ

 Efekt: Je to motivace k dodržování nařízení, je to zvyknutí si na situaci, usednutí, příjmutí.

Varianty: zdánlivé laskavosti, změny postoje vyšetřovatelů, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení, nalákání.

6. DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI  VŠEVĚDOUCNOSTI

 Efekt: ukazování marnosti odporu

Varianty: konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá, ukázání, že mají úplnou kontrolu nad obětí, vězněm.

7. PONÍŽENÍ

 Efekt: Díky tomu se odpor zdá být složitější, než kapitulace, ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete.

Varianty: přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí, ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování, odepření soukromí

8. PROSAZOVÁNÍ NEDŮLEŽITÝCH A NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ

 Efekt: Rozvíjí návyk dodržování všech nařízení

Varianty: prosazování nesmyslů
POKUD TO JEŠTĚ NĚKOMU NEDOCVAKLO DOTEĎ, POJĎME SI POROVNAT JEDNOTLIVÉ BODY STUDIE Z ROKU 1956 S ROKEM 2020


ROK 2020

1. IZOLACE

Vládou prováděné tzv. Lockdowny, uzavření obchodů, restaurací, kin, společenských aktivit. Zákaz scházení se, uzavření doma. Izolace starých a nemocných lidí, bez možnosti kontaktu s rodinou.
Varianta: skupinová izolace, kompletní izolace
Efekt: Odstranění odporu společnosti. Přílišné zaobírání se sám sebou, rodinné problémy a  strach z následků. Demotivace, frustrace, strach z toho co bude

2. MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ 

Varianty: Neustálé opakování nebezpečnosti viru, strašení v médiích, stálé opakování sterilního prostředí, omezený pohyb, desinfekce, náhubky, testování, strach.
Efekt: Záměrné poukazování pouze na určitou nemoc (kovid)  a odstranění všeho ostatního.
Neustálé opakování počtu nemocných a umřelých, na všech zpravodajských stanicích, v rádiu, v novinách, na internetu, ve vyhledávačích, všude.

3. ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE

Varianty: VYVOLÁNÍ NEMOCI, nedostatek spánku (strach z toho co bude),  prodloužení omezení, další lockdowny, další opatření

Efekt: Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat. Díky strachu, nejistotě, obava co bude. Strach, frustrace, bezmocnost

4. VÝHRŮŽKY A HROZBY

Varianty: Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, nemožnosti se stýkat, vyhrožování přitvrzení opatřeními, pokud se nebudou dodržovat současná opatření. Vyhrožování a sankce těm, co s tím nesouhlasí. Strašení lidí osobami v maskách a oblecích.

Efekt: Vytváří úzkost a zoufalství

5. DOČASNÉ UVOLNĚNÍ

Varianty: zdánlivé laskavosti ( něco otevřeme, náhubky jen uvnitř) změny postoje, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení (kdo bude mít test, nebo injekci, může se pohybovat svobodně, bez omezení), nalákání na výhody za poslušnost.

Efekt: Je to motivace k dodržování nařízení, je to zvyknutí si na situaci, usednutí, přijmutí.


6. DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI  VŠEVĚDOUCNOSTI

Varianty: konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá, ukázání, že mají úplnou kontrolu nad situací, že přesně vědí, co zabere, co pomáhá.

 Efekt: ukazování marnosti odporu-zesměšnění všech odpůrců, prosazování jediné pravdy, blokace jiných názorů, cenzura. Popírání vědeckých a lékařských důkazů.

7. PONÍŽENÍ

Varianty: přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí, ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování, odepření soukromí.

To vše se děje díky povinnosti nosit náhubek, neustálé opakování nutnosti umývat si ruce, neustálé opakování, že můžeš někomu ublížit svojí nezodpovědností, urážky a zesměšňování těch, co mají jiný názor, odepření soukromí v tzv. zájmu vyšších zájmů.

 Efekt: Díky tomu se odpor zdá být složitější, než kapitulace, ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete. Je snadnější přijmout nesmyslná nařízení a mít klid, než se vyčerpávat neustálým bojem s mocí a lidmi, kteří to podporují.

8. PROSAZOVÁNÍ NEDŮLEŽITÝCH A NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ

Varianty: prosazování nesmyslů

Jeden nesmysl za druhým: Všichni musí nosit povinně náhubky, ale na jídlo si je můžou sundat. Otevřeny mohou být narvaná obchodní centra, ale malé provozy musí být uzavřeny. Testování testem s 90% nespolehlivostí, otevřené provozy, ale nesmí tam lidé, náhubek nezabraňuje nákaze, ale je povinný. Dodržování rozestupů, které nemají žádný vědecký základ. Uzavřené školy a školky. Nemožnost navštívit umírající příbuzné. Odebírání dětí údajně nakažené matce...atd. 

Efekt: Rozvíjí návyk dodržování všech nařízeníTaky tě z toho mrazí, jak se všechny body shodují se studií z roku 1956 o manipulaci s vězni ??


Abych byl na závěr pozitivní a nepomáhal propadat beznaději a skepsi...co tedy můžeme dělat?


LIDÉ NEZNAJÍ SVOJI SKUTEČNOU MOC

Je na čase se postavit těmto psychopatickým, komunistickým metodám věznitelů. Je potřeba v sobě najít odvahu a vůli žít jako svobodný člověk.

Jediný, kdo to vše dokáže změnit, jsme MY.

ŘEKNĚME JASNÉ DOST, UŽ NE! STAČILO!zdroj:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf