Prohledat tento blog

neděle 12. září 2021

Dopis pro zastupitelstvo

Převzato a plně s tím souzním:

Dobrý den, vážení zastupitelé,chtěla bych vznést připomínku k faktickému stavu současné situace v naší obci.

Před sebou máte graf, který jsem vytvořila z oficiálních údajů Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pod kterou naše obec spadá. Projdeme si jej společně v čase, aby měla pozdější připomínka jasnou návaznost.

První údaj v grafu je ze dne 13. prosince 2019 a poslední z 2. září 2021. Upozorním na pár zajímavých momentů.

24. ledna 2020, kdy nemocnost na respirační choroby dosahuje 1663 případů na 100 000 ob. vydává KHS pro MS kraj zprávu pro média, kde uvádí: Aktivita chřipky a nemocnost v České republice prozatím nepřekročila epidemické hodnoty.

31. ledna 2020 pololetní prázdniny. Děti jsou ale už od 29. doma, víc než 75% dětí ve třídě mé dcery den před tím nepřišlo do školy a podobné to bylo v ostatních třídách, proto paní ředitelka vyhlásila „chřipkové prázdniny“ (ZŠ Nový svět). Plynně na ně navázaly prázdniny jarní, po kterých se žáci již v hojném počtu vrátili do lavic. Nikdo této epidemii nevěnoval sebemenší pozornost. Ze zprávy KHS se dozvídáme, že na území Evropy aktivita chřipky kontinuálně vzrůstá.

7. února 2020 při nemocnosti 2166 případů na 100 000 obyvatel se ve zprávě pro média dočteme: Pro předcházení vzniku a šíření respiračních nákaz se doporučuje dodržovat základní hygienická pravidla, spočívající v důsledném mytí rukou, dostatečném přísunu vitamínů, větrání v místnostech, otužování, přiměřené fyzické aktivitě, omezení účasti na hromadných akcích, omezení cestování v přeplněných prostředcích hromadné dopravy a vyhýbání se kontaktu s nemocnými lidmi. Při kašli je vhodné zakrývat si ústa a nos kapesníkem nebo použít rukáv, ne ruce. 

Jakým překvapením pro mě po této nedávné zkušenosti bylo, že 11. března 2020 bez jakýchkoli hromadných známek respiračních onemocnění kdekoli v okolí byly poslány na „koronové prázdniny“ školy všechny. Z údajů KHS dosahuje nemocnost 1186 případů na 100 tis. obyvatel a stále klesá.

https://www.khsova.cz/


Uzavření škol a další následné akce, které máme všichni v čerstvé paměti, se odvíjely od pronesené řeči ředitelem WHO 11. března 2020, cituji: Provedli jsme proto posouzení, že COVID-19 lze charakterizovat jako pandemii. … Ze 118 000 případů ve 114 zemích je více než 90 % případů pouze ve čtyřech zemích a ve dvou z nich, v Číně a Koreji, epidemie výrazně klesá. (konec citace). Při počtu obyvatel naší planety, který překračuje 7,7 miliardy lidí, to bylo 1,5 případů na 100 tis. Byla jsem upozorněna, že nemohu takto prostě přepočítávat případy na 100 tis. obyvatel v celém světě, ale vedla mě k tomu informace, že se přeci jedná o světovou pandemii.

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Bohužel nemohu k tomuto doložit žádný oficiální dokument. Pokud někdo víte o právním dokumentu, kterým je Česká republika zavázána řídit se proslovy ředitele WHO, budu velmi vděčná za jeho doplnění.

Pro upřesnění, WHO je instituce, jejíž necelých osmdesát procent rozpočtu plní soukromé subjekty. Jedním z největších je nadace Billa a Melindy Gatesových, přičemž Bill Gates je známý propagátor celosvětové vakcinace. Mezi dalšími přispěvateli najdeme Alianci GAVI, Světovou banku či Rockefellerovu nadaci. Zajímavostí je, že do sekce PIP, v překladu sekce Připravenosti na pandemickou chřipku přispívají takové zvučné firmy jako Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline (GSK), Hoffmann-La Roche and Co Ltd, Novartis nebo Baxter International Inc4, všechno věhlasné farmaceutické firmy s miliardovými rozpočty.

http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor

https://www.euro.cz/udalosti/who-is-who-pandemie-odhalila-slabiny-svetove-zdravotnicke-organizace

18. března 2020 nám vláda schválila první povinné omezovače dýchání, 2 dny na to se ze zprávy KHS dozvídáme, že v Moravskoslezském kraji v tomto kalendářním týdnu nebyly hlášeny nové případy chřipky se závažným klinickým průběhem a nemocnost stále klesá.

https://www.denik.cz/z_domova/povinne-noseni-rousek-20200318.html

https://www.khsova.cz/

Z mnoha studií se postupně dozvídáme, že nošení roušek nemá smysl z pohledu přenosu virů, škodí zdraví a může vést k předčasné smrti.

https://www.technocracy.news/stanford-study-facemasks-are-worthless-and-can-cause-health-decline-and-premature-death/

I když vědecké důkazy podporující účinnost obličejových roušek chybí, byly konstatovány nepříznivé fyziologické, psychologické a zdravotní účinky.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/

https://www.badatel.net/podla-studie-zo-stanfordu-su-ruska-bezcenne-skodia-zdraviu-a-mozu-viest-k-predcasnej-smrti/

Zdá se až neuvěřitelným poslední údaj o nemocnosti na respirační choroby vydaný KHS 20. března 2020, kdy nemocnost oproti minulému týdnu klesla o téměř 40 %. Epidemie nikde. Zato pandemie řádí. Od té doby však krajská hygienická stanice o pandemii mlčí.

A mlčí až do 19. května 2020, kdy vydává zprávu o situaci na Dole Darkov, kterou jako ohnisko pravidelně monitoruje a ujišťuje nás o stabilizované situaci v kraji pouze s jednotlivými případy. Ovšem 2. června 2020 nás šokuje hrůznou zprávou pro média o necelých 133 případech pozitivně testovaných na kovid na 100 000 obyvatel v MS kraji.

Není bez zajímavosti, že do této doby zprávy o akutních respiračních infekcích obsahovaly údaj nemocnosti přepočítaný na 100 000 obyvatel, od 2. června 2020 změnila KHS strategii a uvádí pouze pozitivní případy. Jejich počet na 100 000 obyvatel si musíme přepočítat sami.

https://www.khsova.cz/

Čas plynul a postupně jsem se dozvídala spoustu zajímavých informací. 

24. listopadu 2020 zahajuji pink pong s Ministerstvem zdravotnictví, abych se 19. ledna 2021 nakonec dozvěděla, že nemohou vyhovět mé žádosti o poskytnutí dokumentů prokazujících existenci nového koronaviru SARS CoV-2, cituji: Ministerstvo ovšem poptávanými informacemi s ohledem na shora uvedené nedisponuje, resp. nemá je objektivně zaznamenány a zachyceny na žádném nosiči… (konec citace)

https://www.facebook.com/groups/1626986247689113/posts/1631100707277667

Korunu tomu pak nasadili závěrem, cituji: existence viru SARS-CoV-2 a příčinná souvislost mezi jeho působením a rozvojem onemocnění označovaného jako COVID-19 je v současnosti již celosvětově akceptovanou a nezpochybnitelnou notorietou (konec citace). Jen dodávám, že celosvětově akceptovanou a nezpochybnitelnou notorietou byla ještě donedávna skutečnost, že světadíl Amerika neexistuje, že pouštění žilou je bezvadný léčebný prostředek či fakt, že Slunce obíhá kolem Země.

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/prehled-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/

Mezi tím 27. 12. 2020 začíná „vakcinace“ proti nemoci, o jejíž existenci Ministerstvo zdravotnictví, ani žádná jiná poptávaná instituce v mnoha zemích světa, nemá důkaz. 

https://resetheus.org/instituce-po-celem-svete-nemaji-zadny-zaznam-o-izolaci-purifikaci-sars-cov-2/

6. ledna 2021 se můžeme na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv například dočíst, že v době, kdy je vakcína firmy Moderna doporučena pro podmínečnou registraci, bude společnost obchodující vakcínu pokračovat v předkládání výsledků z hlavního klinického hodnocení, které bude pokračovat 2 roky (tzn. do roku 2023). Držitel rozhodnutí o registraci bude navíc pokračovat ve studiích pro další doložení kvality vakcíny… Přestože byla vakcína podána během klinických zkoušek relativně velkému množství lidí, mohou být některé nežádoucí účinky odhaleny až po aplikaci milionům osob. 

https://www.sukl.cz/sukl/vakcina-proti-covid-19-od-firmy-moderna-je-podminecne-1?highlightWords=vakcina+proti+covid+virmy+moderna

Skutečnost, že tato kovidvakcína byla schválena Evropskou lékovou agenturou jako experimentální a v této chvíli na nás probíhá 3. fáze klinického testování této kovidvakcíny, se ve veřejnoprávních mediích nedozvídáme, ani místní samospráva nás na to veřejně neupozorňuje. Jen pro doplnění, víte, že podle § 52 Zákona 378/2007 Sb. Zákona o léčivech se v klinické studii nesmí hodnotit osoby mladší 18 let?

Na světlo světa prosakují i další informace.

11. února 2021 Američtí lékaři varují před syndromem ADE … kdy vakcína ve skutečnosti zesiluje účinky viru v těle a po aplikaci vakcíny očkované osoby okamžitě onemocní a dokonce umírají! Syndrom ADE ohrožuje nejvíce seniory, ve Vrchlabí v pečovatelském domě zemřelo již 30 seniorů od počátku roku…

https://aeronet.cz/news/americti-lekari-varuji-pred-syndromem-ade-zpusobenym-vakcinami-na-bazi-mrna-kdy-vakcina-ve-skutecnosti-zesiluje-ucinky-viru-v-tele-a-po-aplikaci-vakciny-ockovane-osoby-okamzite-onemocni/

12. února 2021 jsem policií ČR vyvedena z vlaku, jelikož si nejsem ochotna zakrýt obličej látkou. Využívám tedy svého práva na neuposlechnutí opatření dle krizového zákona, o jehož platnosti mě policista ujišťuje. Podle tohoto zákona mohu odmítnout povinnosti, které by ohrožovaly mé zdraví či život nebo by byly v rozporu se zákonem. Není mi to nic platné, zákon očividně platí jen pro někoho. Má důvěra v právní stát klesá.

https://www.facebook.com/groups/140273394526479/permalink/179484727272012/

9. března 2021 podávám, stejně jako mnoho lidí přede mnou trestní oznámení na vládu pro přijetí nouzových stavů v rozporu se zákony ČR podle hlavy IX trestního zákoníku, tj. trestné činy proti České republice. Později jsem vyrozuměna, že po prošetření k žádné trestné činnosti nedošlo. Mé osobní podezření na prorůstání organizovaného zločinu nejen do policie ČR se prohlubuje.

22. března 2021 Slovenský moderátor (s rouškou na obličeji) zkolaboval v živém televizním přenosu v důsledku hypoxie a přiotrávení vlastním oxidem uhličitým rozpuštěným v krevním oběhu, zhodnotil lékař podle obrazových záběrů stav slovenského moderátora!

https://aeronet.cz/news/video-slovensky-moderator-zkolaboval-v-zivem-televiznim-prenosu-v-dusledku-hypoxie-a-priotraveni-vlastnim-oxidem-uhlicitym-rozpustenym-v-krevnim-obehu-zhodnotil-lekar-podle-obrazovych-zaberu/

1. dubna 2021 Vakcinace nepomáhá, virus se neustále vrací! Izraelský premiér odpálil večer v televizním vystoupení šokující zprávu, že Izraelci se mají připravit na černý scénář opakovaného celoplošného očkování každých 6 měsíců!

https://aeronet.cz/news/video-vakcinace-nepomaha-virus-se-neustale-vraci-izraelsky-premier-odpalil-vecer-v-televiznim-vystoupeni-sokujici-zpravu-ze-izraelci-se-maji-pripravit-na-cerny-scenar-opakovaneho-celoplosneho-ocko/

29. dubna 2021 Pfizer už během svých testů vakcíny věděl, že očkovaní mohou nepříznivě ovlivnit neočkované.

https://otevrisvoumysl.cz/pfizer-uz-behem-svych-testu-vakciny-vedel-ze-ockovani-mohou-nepriznive-ovlivnit-neockovane/

https://aeronet.cz/news/soukroma-skola-na-floride-nezamestna-ucitele-kteri-se-nechali-ockovat-protoze-v-usa-se-zacinaji-sirit-desiva-svedectvi-tisicu-zen-ktere-po-kontaktu-s-ockovanou-osobou-potratily-dite/

3. května 2021 Lékaři pro covid etiku: Vakcíny proti covidu-19 jsou zbytečné, neefektivní a nebezpečné

https://otevrisvoumysl.cz/lekari-pro-covid-etiku-vakciny-proti-covidu-19-jsou-zbytecne-neefektivni-a-nebezpecne/

26. května 2021 Dr. Mercola: Vakcíny na Covid mohou způsobit lavinu neurologických onemocnění

https://otevrisvoumysl.cz/dr-mercola-vakciny-na-covid-mohou-zpusobit-lavinu-neurologickych-onemocneni/

Mnoho lidí poptává krajské hygienické stanice o údaj, kdy vyhlásily epidemii či pandemii kovidu.

10. 6. 2021 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na otázku, zda byla vyhlášena v MS kraji epidemie oficiálně odpovídá, cituji: Povinný subjekt epidemie nevyhlašuje, pouze eviduje.

Tato odpověď je v přímém rozporu s tím, co stejná KHS tvrdí na svých oficiálních webových stránkách v odpovědích na otázky o chřipce, cituji: V ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenních monitoringů ARI. 

Mé podezření na organizovaný zločin se stále prohlubuje.

https://www.khsova.cz/urednideska/povinne-informace

https://www.khsova.cz/obcanum/otazky-chripka

9. června 2021 se Ministerstvo zdravotnictví poprvé snaží zavést novelou o ochraně veřejného zdraví v naší zemi apartheid neočkovaných. Zamýšlenou novelu se jim nepodaří protlačit. O organizovaném zločinu prorostlém do mnoha státních složek přestávám mít pochybnosti.

www.psp.cz

9.  června 2021 se můžeme, samozřejmě mimo hlavní média dočíst: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku!

https://aeronet.cz/news/sok-z-csu-po-izolovani-domovu-duchodcu-vloni-na-podzim-a-po-zahajeni-ockovani-senioru-v-cr-doslo-od-pocatku-roku-ke-zvyseni-jejich-umrtnosti-o-neuveritelnych-a-desivych-45-za-prvnich-17-tydnu/

16. července 2021 Španělská studie zjistila, že vakcína společnosti Pfizer obsahuje vysoké množství toxického oxidu grafenu

https://aeronet.cz/news/spanelska-studie-zjistila-ze-vakcina-spolecnosti-pfizer-obsahuje-vysoke-mnozstvi-toxickeho-oxidu-grafenu-ale-mainstreamova-media-i-farma-spolecnosti-to-ostre-odmitaji-jako-hoax/

21. července 2021 oznamuje CDC, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA na svém oficiálním webu, že po 31. prosinci ustoupí od PCR testů, které byly určeny pouze pro detekci SARS CoV-2. Dnes už i víme proč. PCR testy byly vytvořeny bez kvantifikovaných virových izolátů SARS CoV-2, to znamená, že nemohou COVID-19 vůbec detekovat.

 https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html Q

https://www.fda.gov/media/134922/download

Proč jsou nuceni občané v České republice toto testování stále podstupovat?

8. srpna 2021 Šéfka CDC (tedy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA) právě na CNN oznámila, že vakcíny mRNA neposkytují očkovaným osobám bezinfekčnost, tuto schopnost prý tyto vakcíny bohužel nemají!

https://aeronet.cz/news/video-sefka-cdc-prave-na-cnn-oznamila-ze-vakciny-mrna-neposkytuji-ockovanym-osobam-bezinfekcnost-tuto-schopnost-pry-tyto-vakciny-bohuzel-nemaji-a-je-to-venku/

Jakou tečku tedy koronavakcíny za kovidem dělají?

Zatímco v EU se snaží opět zkoušet novou látku pod názvem tocilizumab, prezident tokijské zdravotnické asociace 26. srpna 2021 svolal tiskovou konferenci a vyzval k okamžitému zahájení předepisování Ivermectinu pacientům s koronavirem, protože studie z Afriky prokazatelně potvrzují, že podávání léku dramaticky snižuje počty úmrtí lidí na koronavirus! Japonci stáhli z oběhu 1,6 milionu dávek mRNA vakcíny Moderna, byly v nich podivné milimetrové částice!

https://aeronet.cz/news/video-prezident-tokijske-zdravotnicke-asociace-svolal-tiskovou-konferenci-a-vyzval-k-okamzitemu-zahajeni-predepisovani-ivermectinu-pacientum-s-koronavirem/

Ovšem v České republice je na použití Ivermectinu proti koronaviru stále uvalené hluboké embargo. Dokonce to vypadá, že vyzkoušený a levný lék téměř bez nežádoucích účinků je pro české pacienty na rozdíl od těch japonských prostě nežádoucí. 

Podporují v Opavské nemocnici námi zvolení zastupitelé známou, vyzkoušenou a levnou léčbu kovidu Ivermectinem? Jednají se zřizovatelem za tímto účelem?

Ti, co udělali kovidvakcínovou tečku za koronavirem třeba před půl rokem, se 2. 9. 2021 ze zpráv SÚKLu dozvídají: Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytl k podání třetí, posilovací dávky vakcíny proti covid-19 stanovisko Ministerstvu zdravotnictví ČR, které je v souladu se stanoviskem odborných společností.

https://www.sukl.cz/sukl/postoj-ecdc-a-ema-k-posilovacim-a-pripadnym-dalsim-davkam

Kolik z nás naletělo slibům o tečce za koronavirem? Proč provozovatel Obecního domu, městská příspěvková organizace OKO zřízená zastupitelstvem statutárního města Opava poskytuje větší prostory pro vakcinační centrum v Obecním domě, když už se tečka za koronavirem chýlila ke konci? 

https://oko-opava.cz/o-nas/

https://ostrava.rozhlas.cz/nektera-velka-ockovaci-centra-se-budou-stehovat-a-zmensovat-8561407

3. září 2021 Expert na mikroskopii, dr. Robert Young, provedl analýzu lahviček covid očkování od firem Pfizer, Moderna, J&J a AstraZeneca a objevil dost šokující věci. Ověřil přítomnost oxidu grafenu, prokázal přítomnost parazitů, dále nanočástic tvořených uhlíkem, dusíkem, kyslíkem, hliníkem, mědí, železem a chlórem. … Částice z nerezové oceli přilepené dohromady lepidlem redukovaného oxidu grafenu na bázi uhlíku. … Tento shluk je vysoce magnetický a může spustit patologické krevní sraženiny.

https://www.drrobertyoung.com/post/science-team-reveals-graphene-aluminum-lnp-capsids-peg-parasites-in-4-cov-vaccines

https://otevrisvoumysl.cz/expert-na-mikroskopii-covid-ockovani-obsahuje-oxid-grafenu-parazity-a-nerezovou-ocel/

K 3. září 2021, přesněji 18:16 SELČ, bylo WHO hlášeno 218 946 836 potvrzených případů COVID-19, (mnoho z nich testy, které kovid vůbec neumí detekovat) včetně 4 539 723 úmrtí. V současné populaci na planetě Zemi, která čítá přibližně 7 890 820 100 obyvatel, se jedná o 2,77 % potvrzených případů a cca 2 % úmrtí. Ovšem je třeba vzít v úvahu, jak nám prozradil bývalý ministr zdravotnictví, že například v ČR jsou do úmrtí s koronavirem hlášeny 2/3 případů jiných úmrtí.

https://covid19.who.int/

https://cnn.iprima.cz/covid-zabil-jen-30-procent-obeti-tvrdi-blatny-umira-mnohem-vic-lidi-kontruje-hamacek-17770

Mezi roky 2019 a 2020 klesl počet akutních hospitalizací o 17,2 procenta a u následné péče o téměř devět procent. A to v roce 2020, kdy byl zdravotní systém údajně několikrát blízko kolapsu. Zahlcenost nemocnic se potvrdila tím, že v nich leželo méně lidí než v předchozích letech.

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=40516

https://www.facebook.com/groups/1626986247689113/posts/1751510278570042


Vzhledem k výše uvedenému, mnohým nezákonným opatřením vlády, které nikdo neřeší a mnohým dalším informacím od jiných občanů města Opavy jsme se rozhodli jednat a vyzvat primátora města Opavy, aby svolal bezpečností radu města, že Policii ČR ovládl organizovaný zločin, a tím dochází k ohrožení bezpečnosti země a jejich demokratických základů. Vyčerpali jsme bezvýsledně všechny zákonné prostředky k nápravě, aby příslušné orgány a instituce řešily trestní oznámení podané na vládu ČR.

Jako k námi zvolenému zástupci jsme se s důvěrou obrátili k primátorovi, aby jednal. Bohužel jeho chování vůči nám, občanům, bylo od počátku jednání zarážející, kdy si na oficiálně sjednanou a potvrzenou schůzku s občany přivolal policii již předem. 

Nakonec nás ani nepustil na Magistrát v počtu, na kterém jsme se předem domluvili, a zmíněná policie hlídkovala u vchodu do budovy. Pocit, že policie pomáhá a chrání všechny, jen ne občany České republiky je po mnoha našich zkušenostech naprosto zjevná.

Přesto se nadále snažíme využívat pouze zákonné prostředky k nápravě a podali jsme proto na primátora města Opavy trestní oznámení za nečinnost v takto závažných záležitostech. Bohužel je pouze smutným utvrzením, že policii ovládl organizovaný zločin, když takové trestní oznámení zdržuje ve vyšetřování.

Toto je celkové zhodnocení současné situace v naší obci občanem města Opavy. 

(Přílohou graf)Zdroj: www.khsova.cz

https://www.idnes.cz/wiki/obecne/nouzovy-stav.K5114553

sobota 3. července 2021

Tajná zpráva o dalších lockdownech a variantách "viru"

 


Volný překlad:

Memorandum 


Komu: Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Susan Michie, Dr. Gregor Smith, Dr. Richard Taylor, Sir Patrick Vallance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris Whitty 


Od: Neil M. Ferguson 


Datum: 14. června 2021


Předmět: Další kroky - Trvalý Lockdown Velké Británie (soukromé a důvěrné) 


S blížícím se rozhodnutím a oznámením, které má dnes učinit předseda vlády, pokud jde o čtyřtýdenní prodloužení Lockdownu Velké Británie, máme  relativně krátký čas k dokončení našich dalších kroků v tomto procesu.  Zůstává zásadní, aby vše zůstalo na správné cestě a abychom si všichni pamatovali náš společný cíl, který máme.   Bylo to těžké a bude to ještě těžší, ale za předpokladu, že zůstaneme jednotní a že se nám podaří přesvědčit většinu země, že to děláme z dobrých důvodů, pak budeme moci pokračovat v druhé části plánu.


 „Stručně řečeno, budeme směřovat k trvalému uzavření země od čtvrtka 15. července, přičemž důvody pro to budou nárůsty případů v nových indických a nepálských  „ variantách “„ viru “ (což, jak víme, je  jen přejmenování senné rýmy).  Virus pro nás již byl velmi ziskový a plodný a neexistuje žádné omezení, ze kterého bychom nemohli dále profitovat.  


Přesto musíme zajistit, že budeme mít úplnou a naprostou spolupráci jak ze strany vlády, tak ze strany médií a použijeme tvrzení, že „je příliš riskantní pokračovat v létě“.  


Můžeme „modelovat zvyšování těchto „ variant “ v souladu například s: 


-Anti-Lockodwn protesty (na základě nedávných událostí, by to bylo skvělé prosadit) 

-Fotbalovými zápasy Euro 2021 v Anglii a Skotsku

-Kde je nárůst populace  během letních měsíců - přímořské letoviska (Blackpool, Bournemouth, Brighton, Skegness atd.), stejně jako tematické parky (Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of Adventures atd.), stejně jako venkovské a turistické oblasti.


Můžeme vydat zprávy, že kvůli těmto „variantám“, kterých bude několik se zcela zhroutí NHS (Národní zdravotnictví UK), pokud nebude vše správně vyřešeno okamžitě.


Pak by měla veřejnost s námi souhlasit a to bude rozhodující pro přehoupnutí se přes „cílovou pásku“, a díky tomu bychom sehráli svoji roli při změně země.  


Poté bude lockdown  pro ostatní, jako součást plánu Kalergi a WEF / Schwaab, z jiných důvodů, jako je:

životní prostředí a nedostatek vody (2022-23)

nedostatek potravin (2023-24)

a globální finance a hromadná inflace (2024  - 25), které vyvrcholily dokončením společného globálního plánu Kalergi OSN, WHO a WEF v roce 2025.I když víme, že k tomu bude existovat odpor, musíme zajistit, aby veškerý odpor byl omezen na absolutní minimum, a to platí pro všechny vrstvy společnosti - od obyčejného muže / ženy na ulici až po poslance a Lordy. 


Přestože máme podporu naší akce ze  70% (díky úpravám od YouGov), máme zde  tvrdou skupinu lidí tzv. „pro Svobodu“, kteří jsou odhodláni při každé příležitosti jít proti nám.  Spuštění nového kanálu „Zprávy GB“ jen přispělo k tomuto požáru, proto mým plánem je, abychom vyvinuli stejný tlak na společnosti sociálních médií ve Velké Británii.


Abychom okamžitě zahájili následující postupy, pro ochranu toho, co děláme: 


_Blokovat / zakázat / smazat všechny příspěvky a uživatele, které jsou v rozporu s vědeckým konsensem 

-Pro webové stránky k omezení / zamítnutí přístupu k výše uvedené skupině, včetně zrušení jakýchkoli „účtů“ 

-Pro anti-lockdown stoupence a jejich  hlavní zástupce, doporučuji, aby jejich údaje byly předány policii a byly zatčeni za podněcování k nenávisti, násilí a občanské neposlušnosti (toto ustanovení již spadá pod zákon o koronavirech z roku 2020) 

-Pro každého rodiče / opatrovníka, který otevřeně prohlásí, že on nebo jeho rodina nebudou očkováni, doporučuji aby jejich děti / starší lidé byli trvale odebráni z domova a / nebo aby byli odstraněni z nemovitosti bez ohledu na vlastnické / listinné nároky 


Kopie těchto návrhů s názvem „Boj proti Covid dezinformacím  2021 'již byla zaslána Nickovi Cleggovi na Facebooku), Jacku Dorseyovi (Twitter) a Susan Wojcicki (YouTube) a Sundarovi Pichaiovi (Google / Alphabet).  


Rovněž chápu, že předseda vlády bude v tomto ohledu usilovat o důraznější opatření proti anti lockdown hnutím, včetně nasazení armády, a aby byla v nadcházejícím červencovém lockdownu přísně a důsledně hlídána každá ulice ve Velké Británii.  


Také mám aktualizaci ze společností Serco, která má vydat „Náramky Stay At Home Bracelets“, které budou fungovat jako elektronické štítky a budou povinné ze zákona, pro každou domácnost v zemi, pro všechny obyvatele, nájemce atd. 

Náramky budou pracovat s novou technologií 5G a upozorní CCC (centrální velitelské středisko), pokud se někdo odvážil mimo svůj „uzavřený prostor“ s tresty od pokuty 50 000 £ až po zadržení ve vazbě “na dobu neurčitou. 


První  šarže náramků bude představena v srpnu v Londýně, Birminghamu, Nottinghamu, Cardiffu, Belfastu, Swansea, Manchesteru, Newcastlu, Glasgow, Edinburghu, Liverpoolu, Leedsu, Sheffieldu, Norwichi, Cambridge, Yorku, Exeteru a Carlisle.


Přičemž druhé šarže budou představeny  následující měsíc a třetí v listopadu, abychom se dostali do odlehlých a těžko dostupných oblastí Spojeného království. Celé Spojené království bude mít tyto náramky zapnuté a aktivované nejpozději 1. prosince 2021. 


Tím, že si lidé zvyknou dodržovat naše zásady, můžeme rozbít veškerý odpor vůči novým změnám přicházejícím do Velké Británie.  


Vždy se však musíme jevit jako „přátelé lidu“ a vypadat, jako bychom měli na srdci jejich nejlepší zájmy, aby nebyli proti tomu, co chceme.  Musíme přimět média, aby prosadila zprávu, že jelikož zemřelo příliš mnoho:

„Vždy zůstaňte doma, chraňte životy a zachraňte NHS.  Kromě toho, že se to tváří vědecky podložené, musíme si také udržovat náš dobrý profil v médiích a být tak „důvtipní“, jak jen můžeme.  Pokud jde o nové nebo zvláštní „varianty“, rád bych slyšel vaše názory na následující prototypy:hlavní Varianty (zaměřené na Londýn) 


-Fotbaloví fanoušci, účastnící se zápasů Euro 2020 budou považováni za odpovědné za agresivnější variantu, která způsobí problémy s plícemi, srdcem a ledvinami.  To bude znamenat zablokování Londýna s účinností od čtvrtka 15. července.  


-Varianta Dorset „(se zaměřením na Bournemouth) Lidé cestující na dovolenou do Bournemouthu z Londýna, přivezli The Capital Variantu a ta se změnila na novou variantu“, což znamená, že oblast musí být uzamčena s účinností od pondělí 19. července.  

-Hraniční „varianta“ (zaměřená na hranici mezi Anglií a Skotskem) Lidé cestující mezi oběma kraji přinesli do dvou zemí dvě různé varianty, které se mísí a šíří / mutují s jinými variantami.  

-Mohli bychom to také zapracovat na fotbalových fanoušcích, kteří se účastní zápasů Euro 2020 ve Skotsku.  To bude znamenat zákaz přepravy mezi těmito dvěma národy od pátku 2. července.  


Uvědomte si také, že za účelem očkování více lidí, zastavíme GlaxoSmithKline (GSK) spolu s Johnson & Johnson, Bayer AG, Sanofi výrobu léčivých přípravků na nachlazení, chřipku a sennou rýmu.  Merck & Co. Ltd. atd. A to od začátku července.  Žádný lékárník je nebude mít k dispozici a tak je nebude ani moci prodat. 


Musíme počítat s ochotou a poslušností lidí a to i s předsedou vlády a jeho ministry, kteří nám budou vyhovovat.  Všichni víme, že kdyby se to rozpadlo, následky by byly hrozné. 


Pokud můžeme pokračovat v manipulaci s většinou, bude to mnohem jednodušší a umožní nám to další potřebný prostor (tj.  True Patriot, pokud posloucháte).  


Rovněž některé skupiny, jako jsou černoši, Asiaté a „komunita homosexuálů“, jsou ohledně očkování nevědomí a problematičtí, je třeba více vzdělávat tyto skupiny, aby souhlasily a měly obě vakcíny, pokud jim to bylo doporučeno.  


Pokud jde o imunitu před budoucím stíháním, záleží to na tom, jak si předseda vlády zachová dobré vztahy, a jak jeho, tak i další ministři vlády nám vyhoví.  Ví, jaké páky na něj máme, a proto je v první řadě vázán a veden námi, pak můžeme jít svou cestou.  


Máme však také jasnou kartu jak „se dostat z vězení“ tím, že uvedeme, že jsme sledovali údaje a snažili se pro lidi udělat maximum. 


 Dokud bude tato linie nadále udržována a bude se jí věřit, jako například v případě vydávání midazolamu starším lidem, měli bychom být v pohodě a vyhnout se jakémukoli problému.  


Na závěr tedy pokračujme v příštích několika týdnech a ujistěte se, že v boji proti viru jednáte pouze v nejlepším zájmu Spojeného království.  


Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a uschovejte jej pod zámkem; 


 nezapomeňte na „základní zabezpečení“, protože to, co veřejnost neví, jim neublíží.Jako vždy popírejte obdržení těchto informací, i když to znamená lhát těm, které znáte, nechceme, aby naše e-maily  být hacknuty nebo kompromitovány 11:20 DM
Originál dokumentu:

čtvrtek 6. května 2021

Dr. Mark Trozzi: Moje osobní svědectví

 Jmenuji se Mark Trozzi. Jsem lékař; Promoval jsem v roce 1990 na Universitě ve Western Ontario, v Kanadě. Urgentní medicínu praktikuji posledních dvacet pět let. Byl jsem ve službě na několika pohotovostních jednotkách, od nástupu takzvané „pandemie“, až do února 2021, včetně jednoho určenéhých speciálně pro COVID-19. Jsem profesorem na universitě College of Surgeons of America a zastávám učitelské pozice na několika kanadských lékařských fakultách.

Nyní bude následovat moje pozorování a názory; Jsem vázán svým osobním a náboženským přesvědčením mluvit otevřeně a čestně. Nemám oprávnění vám říkat „pravdu“, ale podělím se o své upřímné zkušenosti, postřehy a přehledy stovek hodin výzkumu na téma covid-19.

Na počátku této „pandemie“ jsem byl opatrný, a proto jsem byl pečlivý, při používání masky N95, mytí rukou, sociální izolaci a distancování atd. Studoval jsem vědu o koronaviru a byl jsem hluboce zapojen do mnoha cvičení pohotovostního oddělení, abychom naši praxi důkladně upravili tak, aby se dokázala vypořádat se „zabijáckým virem“, který jsme inzerovali. Různé věci mě však brzy přiměly k domněnce, že jsme byli podvedeni a zmanipulováni. Zde jich je několik:

První vlna

„První vlna“ „pandemie“ byla absolutně nejtišším obdobím v mé kariéře. Během posledních dvaceti pěti let v ER jsem pracoval velmi tvrdě a byl velmi zaneprázdněn. Avšak jak v mém běžném oddělení, tak v mém „COVID-19 označeném“ oddělení, nebyli téměř žádní pacienti a téměř žádná práce. Měl jsem několik dlouhých směn, bez jediného pacienta. Mezitím, když jsem šel do místního obchodu s potravinami, médii ovlivněná veřejnost, Bůh jim žehnej, mě oslavovala a děkovala mi za všechno, čím jsem prošel jako lékařka první pomoci. Věřili, že oddělení a nemocnice jsou plné pacientů, kteří umírají na covid, a že musím být vyčerpaný a vystaven riziku smrti. Začal jsem kontaktovat lékaře a přátele po celé Kanadě a USA a našel jsem stejný vzorec: prázdné nemocnice a propaganda, která říkala, že jsou plné pacientů umírajících na covid.


Dřívější výzkum

Na začátku svých studií jsem zkoumal zinek a hydroxychlorochin, které na základě zdravé fyziologie mohou skutečně pomoci těm vzácným osobám, které velmi onemocní tímto chladným virem. Překvapilo mě, že tato léčba byla jednoduše odstraněna a odmítnuta většinou lékařské komunity.


Rané obavy

Při výzkumu Světové zdravotnické organizace v OSN jsem se dozvěděl, že čínská diktatura (ČLR) podpořila komunistického a pochybného „doktora“ Tedrose jako šéfa WHO. Dozvěděl jsem se, jak se ČLR podílela na: uvolňování virů; zamlčení na několik týdnů; zmizení a potlačování čestných čínských lékařů a vědců; šíření viru do světa (mimo Peking, kde žije elita ČLR); a dramatické zneužívání čínského lidu v jeho dobře načasovaném uzamčení, které bylo natočeno a přeneseno do světa, aby vytvořilo paniku, která nás všechny přivedla k tomu, abychom se vzdali svých ekonomik a občanských práv.


Lišky hlídající kurník

Dozvěděl jsem se, že hlavní kanadský úředník pro veřejné zdraví Dr. Tam je také ve výboru pro dohled WHO s Dr. Tedrosem. Což ho dělá dvojitým agentem, myslím si.  Poslouchal jsem její často bizarní disertační práce týkající se Covid-19 pro Kanaďany.


Moje vnímání situace

Vnímám, že na všech úrovních neměla správa nemocnic jinou zjevnou možnost, než podrobit se nekonečnému zavádění pochybných nových pravidel směrem dolů od vlád, a nových protokolů a postupů. Moje upřímné rozhovory se spolupracovníky o mém výzkumu a pozorováních se staly problémem. V tomto nesouladu uvnitř sebe, důležitý člověk s vedení, kterého si velmi vážím, mi řekl, že „mé myšlenky jsou nepříjemné ostatním a ztěžují udržení motivace a soulad všech“ se všemi novými protokoly a omezeními. Soucitný se smutnou situací jsem si udržel své klinické postavení slibem, že si „kousnu do jazyka, kdykoli budu mluvit o COVID-19“ v nemocnici. To pro mě bylo nakonec z etického hlediska nemožné. Do poloviny listopadu jsem začal ukončovat práci na odděleních a do poloviny února jsem rezignoval na všechny své funkce, abych se vyhnul konfliktům mezi svými sociálními, právními, etickými povinnostmi a nemocnicemi, které mám rád.


Viděl jsem někdy pacienta Covid-19?

Při práci na pohotovostním oddělení jsem nikdy neviděl pacienta nemocného COVID-19; Viděl jsem některé pozitivní s PCR testy u asymptomatických lidí a sledoval jsem lidi uvězněné ve svých domovech a izolované od rodiny a přátel. Můj výzkum testu PCR mě osobně přesvědčil, že je zavádějící, manipulovatelný a je využíván k odčerpávání peněz nekonečných daňových poplatníků a budoucího dluhu, aby dramaticky obohatil samotné zločince, kteří vedou tento skandál. Samotná moje provincie provedla denně ~ 50 000 testů PCR. Mezitím naše federální vláda přináší stovky tisíc dávek potenciálně nebezpečných experimentálních injekcí modifikovaného virového genetického materiálu, nazývá je „vakcínami“ a nechává je spravovat armádou. Je to přiměřené pro převážně mírné a nefatální virové onemocnění?


Potlačování informací?

Sledoval jsem potlačování lékařů a vědců, kteří prováděli studie sérových protilátek. Jejich zjištění ukázala, že virus byl mnohem rozšířenější, ale obecně nefatální a ve většině případů bez příznaků nebo velmi mírný; a že v mnoha regionech jsme již pravděpodobně dosáhli přirozené kolektivní imunity do léta 2020.

Podívejte se na tuto studii provedenou v samotném Wuhanu, která ukazuje, že virus tam byl ukončen do 1. června 2020, pouhé dva měsíce po ukončení jejich krátkých uzamčení, a nikdo jej nešíří, dokonce ani těch pár lidí s pozitivním testem PCR „(A nebyli nemocní):Čína

Všiml jsem si, že po čínském teatrálním uzavření se rychle všichni vrátily k normálním činnostem, zatímco všechny naše ekonomiky byly zmrazeny; tím získali obrovskou kontrolu nad světovým trhem. Zdá se to skvělá, i když ďábelská strategie!


Politická manipulace pracovníků ve zdravotnictví
Vnímám, že mnoho věcí, které jsme se na lékařské fakultě dozvěděli o infekčních onemocněních, bylo odsunuto stranou a nahrazeno neustálým rozšiřováním seznamů často neobvyklých mandátů úředníků veřejného zdraví. Pro úspěch tohoto podvodu COVID-19 jsou obzvláště důležití lékaři, zdravotní sestry a učitelé, protože jsme vůdci ve společnosti a lidé důvěřují našim radám. Není tedy žádným překvapením, že jsem zjistil, že svoboda projevu a myšlenky, jsou v našich řadách velmi potlačovány. Spíše než snášet tresty za nesouhlas, můžeme se rozhodnout zažít krátkozraké výhody, jako jsou extrémně klidné dny na odděleních, které nahradí naši tradiční praktickou práci relacemi Zoom z domova; a přístup k řadě nových fakturačních kódů COVID-19. V jednom okamžiku mi byla nabídnuta pozice vydělávající více peněz, než běžně vydělávám prací v rušném pohotovostním režimu, abych zůstal doma a byl k dispozici pro případ, že by zdravotní sestra se stěrem potřebovala videokonferenci se mnou.

Existuje mnoho pozitivních a negativních motivací, které se používají k manipulaci kanadských lékařů, zdravotních sester a učitelů, aby se neúmyslně podíleli na tomto velkolepém podvodu a to ničí naši společnost. Chcete-li použít metaforu Titanic: „i luxusní apartmá na Titanicu končí, když se potopí, na dně oceánu“. Také se zdá, že mnoho z toho, co se děje, včetně experimentálních virových genetických injekcí, porušuje norimberský kodex týkající se lékařských experimentů s plným informovaným souhlasem účastníků.

Lékaři a zdravotní sestry čelí těžkým rozhodnutím. Moje kariéra pohotovostního lékaře mi vždy poskytovala příležitost procvičovat si své náboženské a etické přesvědčení o čestnosti a laskavosti a zároveň si dobře vydělávat na živobytí. Nyní si udržet kariéru, kterou miluji, by vyžadovalo účast na podvodu, porušování mé přísahy a duchovních přesvědčení a podle mého názoru páchání zločinů proti lidskosti, jak jsou definovány Norimberským zákoníkem.

Vcítím se do všech svých kolegů lékařů a zdravotních sester. Všichni jsme oběťmi covidského zneužívání.


Hlubší vyšetřování

Zkoumal jsem a vnímal, jak zkorumpovaní oligarchové zřejmě naplánovali tento zločin proti lidskosti. Toto plánování zahrnovalo Událost 201, což byla simulace koronové pandemie, kterou v říjnu 2019 provedla Nadace Billa a Melindy Gatesových, Světové ekonomické fórum a Univerzita Johna Hopkinse a plánování simulace virových epidemií Rockefellerovy nadace z roku 2010 s názvem „Operation Lockstep“. Oba tyto projekty popisovaly, jak by se virové vypuknutí mělo použít k zavedení autoritářského systému se ztrátou našich lidských práv a svobod. Také jsem sledoval, jak jejich "jednotky" ve velkých technologiích, jako je Google, Facebook, Twitter a YouTube, pracovaly na tom, aby nás všechny cenzurovaly a klamaly; je to skutečná propaganda.

Pokud jde o použití obličejových masek

Nucené nošení masek většinou světové populace skutečná věda jednomyslně nepodporuje. Tyto masky významně poškozují naše psychologické, sociální, dermatologické, zubní, systémové a otolaryngotické zdraví. Ačkoli mám obecně skvělé zdraví, masky mi způsobily vyrážky a nosní příznaky, kdykoli jsem je musel nosit po delší dobu, což se vyřeší, když je nenosím několik dní. To, co považuji za nejvíce znepokojující, je eliminace mimiky, a tedy normální vizuální sociální interakce.


Pokud jde o očkování proti Covid-19

Historie minulých pokusů s očkováním proti koronavirům odhalila některé velmi nebezpečné vedlejší účinky na zvířatech  a od úsilí bylo upuštěno. Proč bychom si vzali nebezpečnou vakcínu na obecně mírné onemocnění, na které si stejně vytvoříme kolektivní imunitu? Současný rychlý vývoj sledovaných drahých experimentálních „vakcín“ pohřbívá daňové poplatníky v nekonečných dluzích vůči bohatým a mocným padouchům tohoto příběhu. Přesto jsme my lidé, kteří byli uvězněni a zneužíváni v tomto skandálu,  manipulováni, abychom přijímali nové podivné injekce v naději, že bychom mohli znovu získat část své svobody. Navíc většina takzvaných „vakcín“ nejsou vakcíny (pokud nezměníme definici vakcín). Spíše jde o injekce genů viru Corona. Podívejte se na video na tomto webu s názvem This Is Not A Vaccine

Více vědeckých studií

V roce 2021 pokračuji ve studiu koronavirové lékařské vědy a geopolitiky.

Ivermectin vyšel najevo jako mimořádně účinná bezpečná prevence, profylaxe a léčba covid. Přesto to bylo potlačeno obchodními a politickými zájmy, zatímco probíhají velmi drahé a nezákonné injekce mas. Big Pharma a jejich političtí přisluhovači tlačí na podávání těchto experimentálních injekcí světové populaci, dokonce i kojencům a dětem. Ve skutečnosti představuje SARS-CoV2 velmi malou hrozbu pro téměř všechny, kromě velmi zranitelných osob, které jsou podobně zranitelní vůči mnoha virům a jiným nemocem.

Děti mají nulové riziko úmrtí na covid-19, ale jsou vážně poškozeny uzamčením, zakrytím dýchacích cest („maskami“), izolací a popřením mnoha základních prvků dětství. Podobně téměř všichni kromě velmi starých nebo nemocných nemají téměř žádné riziko úmrtí nebo vážného poranění v důsledku koronavirové infekce.

Je mým pilně prozkoumaným závěrem, že nechci, ani nedoporučuji experimentální injekce pro drtivou většinu lidí. Podobně nepodporuji mnoho opatření, jako je „test“ počtu generujících „test“ PCR, uzamčení a nucené nošení škodlivých obličejových masek.

Big Pharma prosazuje myšlenku, že nové varianty SARS-CoV2 budou vyžadovat injekce pro aktualizaci imunity, stejně jako větší strach a uzamčení. Nejvzdálenější varianta je však v současnosti z 99,7% geneticky identická se SARS-CoV2. SARS-CoV1 a SARS-CoV2 jsou pouze z 80% geneticky identické, přesto víme, že expozice SARS-CoV1 před 17 lety způsobila, že lidé jsou trvale imunní vůči mnoha koronavirům včetně SARS-CoV2 dodnes. Jak vysvětlují odborníci jako Dr. Michael Yeadon, je prakticky nemožné, že imunita vůči SARS-CoV2 nebude fungovat pro jednu z těchto jemných variant.

Výzkum z minulého roku ukazuje, že mnoho lidí, pravděpodobně výrazně nad 50%, je imunních vůči SARS-CoV2 bez jakékoli experimentální injekce. Jsou imunní kvůli předchozí expozici SARS-CoV1; nebo vystavovatel SARS-CoV2 za poslední rok a půl. Kromě toho je SARS-CoV2 velmi mírnou nebo asymptomatickou zkušeností pro přibližně 80% lidí a pouze velmi malé procento, méně než 0,1%, je tímto nachlazením vážně ohroženo.

Prosazování experimentálních injekcí všem, jak se v současné době děje, vážně porušuje Norimberský kodex pro lékařské experimenty. Mnoho protokolů covid je rovněž zločinem proti lidskosti v rozporu s Norimberským zákonem a dalšími právními normami, jako jsou občanské svobody.


Osobní rozhodnutí

Abych ctil Zlaté pravidlo a Hippokratovu přísahu, při dodržování Norimberského kodexu nemohu se i nadále zavázat ke své odpovědnosti lékaře, Za současné situace to vyžaduje, abych se vzdal svého příjmu a věnoval svůj čas, energii a zdroje této důležité práci, kterou vám představuji.

Odstoupil jsem ze všech svých nemocničních pozic a přišel tak o celý  příjem. Prodal jsem svůj dům a výrazně jsem snížil životní úroveň své rodiny, zatímco jsem přežíval s omezenými úsporami, a zavázal jsem se, že se budu podílet na boji proti zločinnému podnikání.

Modlím se, abych pomohl přispět k výsledku, který je pravdivý a spravedlivý a k návratu naší svobodné společnosti a občanských svobod. Věřím, že jsme v tomto téměř všichni oběti, bez ohledu na to, kde jsme na cestě k obnovení pravdy.

Jsem vděčný všem ostatním, kteří se podílejí na tomto boji, a všem formám podpory od modlitby až po sdílení našich článků a videí a také finanční dary.

Na náš web jsme také zařadili velmi uvolňující hudbu, kterou si můžete vychutnat zdarma nebo zakoupit, abychom také pomohli podpořit naši práci.


S upřímným požehnání 


ZDROJ:

sobota 9. ledna 2021

Švédsko má otevřené školy s 2 milióny dětí -žádné úmrtí


Nová stuie, publikovaná v časopise New England Journal of Medicine, uvádí, že přestože Švédsko nemá lock down, žádné zavřené obchody, restaurace a ani školy, ani jedno z dětí školou povinné nezemřelo na Covid-19.


Je nebezpečný Covid pro děti?  Je méně nebezpečný než chřipka? Ospravedlňují vymyšlená data zavření provozů, obchodů, restaurací a ukončení školního vyučování?  To vše je popsáno zde, v článku.

Nová studie publikovaná v New England Journal of Medicine s názvem „Otevřené školy, Covid-19 a Morbidita dětí a učitelů ve Švédsku“, zjistila, že :

„Navzdory tomu, že Švédsko ponechalo otevřené školy a předškolní zařízení, zjistili jsme velmi nízký výskyt Covid-19 mezi školáky a dětmi v předškolním věku během pandemie SARS-CoV-2… "

Žádné dítě s Covid-19 ve Švédsku, nezemřelo! Děti nenosí žádné masky.Z téměř dvou milionů dětí, ve věku od 1 do 16 let mělo jen 15 dětí Covid-19 a pouze 1 dítě ze 130 000, bylo přijato na JIP “

Švédsko bylo jednou z mála zemí, které se rozhodly nechat školy otevřené. 
Studie poukazuje na počet úmrtí z jakékoli příčiny u 1 951 905 dětí ve Švédsku.

 Data ukazují, že v úmrtích mezi rokem 2019 a rokem 2020 zde nebyl žádný významný rozdíl.

Pokud jde o učitele, studie ukázala, že „méně než 10 předškolních učitelů ve Švédsku dostávalo do 30. června 2020 intenzivní péči díky Covid-19

Jde o to, že děti nejsou přijímány na JIP ve Švédsku kvůli Covid-19 a děti neumírají díky Covid-19.  Těžký průběh Covid-19 u dětí se zdá být vzácný a má také 100% míru uzdravení.  


Vzhledem k tomu, že mnoho infekcí je také asymptomatických, nemá to na jejich život skutečně žádný dopad.  I když budeme i nadále slyšet, že případy prudce stoupají, je důležité se zeptat, jestli je to opravdu velký problém?  A proč je možné, že další viry před tímto, které infikují stovky milionů a zabíjejí desítky milionů ročně, nebyly podrobeny stejné kontrole?

Tato data také odrážejí to, co mnozí lékaři a vědci vyjadřují ohledně závažnosti viru, a to nejen pro děti, ale pro všechny z nás.  

Například Dr. Jay Bhattacharya, PhD, z Lékařské fakulty Stanfordské univerzity v Kalifornii, se nedávno objevil v rozhovoru sítě JAMA (The Journal of the American Medical Association) spolu s Markem Lipsitchem, DPhilem a Dr. Howardem Bauchnerem, kde vedly rozhovor  přední vědci a myslitelé ve zdravotnictví o svých článcích o JAMA.

Jay Bhattacharya is a Professor of Medicine at Stanford University


Během rozhovoru Dr. Bhattacharya uvedl, že míra přežití z COVID-19, založená na přibližně 50 studiích, které byly publikovány a poskytly údaje, je u lidí starších 70 let 95 procent.  U lidí mladších 70 let je míra přežití nákazy COVID-19 99,95 procenta.  Dále uvedl, že chřipka je pro děti nebezpečnější než COVID-19 a že v Americe jsme letos zaznamenali více úmrtí na chřipku než na úmrtí Covid.

Bhattacharya je jedním z iniciátorů Velké Barringtonské deklarace.  Deklarace obsahuje působivý seznam renomovaných vědců, kteří se spojili, jako spoluzakladatelé, a nyní ji podepsalo více než 50 000 lékařů a vědců.  Je to iniciativa, která se zásadně staví proti blokujícím opatřením.

Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard University,Dr. Sunetra Gupta, professor at Oxford University,Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford University Medical School,

Proč je to důležité: Tato informace je důležitá, protože opatření uzamčení podle mnoha opatření ve skutečnosti nedělají nic pro zastavení šíření viru a mohou oddálit „kolektivní imunitu“.  Dále přijímáme všechna tato opatření na základě počtu případů a viru, který má extrémně nízkou úmrtnost.  Respirační viry před Covidem již infikovaly stovky milionů a zabily desítky milionů ročně. 

Ještě více znepokojuje skutečnost, že lékaři a vědci, kteří sdílejí informace, které se staví proti opatřením přijatým více vládami, jsou vystaveni extrémní cenzuře.  Vědecká diskuse se uzavírá a my vidíme, že pouze jednomu názoru a straně se dostává veškeré pozornosti.


V posledních několika měsících jsem viděl, že akademické články a příspěvky profesorů jsou staženy nebo označeny platformami sociálních médií jako „falešné zprávy“.  Často není poskytnuto žádné vysvětlení.  Znepokojuje mě tato těžkopádnost a někdy i přímá cenzura.  - Vinay Prasad, MD.

Vinay Prasad MD. Je praktický hematolog-onkolog a docent na katedře epidemiologie a biostatiky, na Kalifornské Universitě v San Francizsku.

Lock downy jsou také založeny na „případech“ testování PCR.  To je zcela samostatný problém, o který se také obávají mnozí vědci a lékaři.  Pokud je člověk asymptomatický a má pozitivní testy, nebo dokonce mírně symptomatický a má pozitivní testy, neznamená to, že má Covid. 

Mnohé případy úmrtí, ke kterým došlo z jiných příčin, jsou připisovány neoprávněně viru Cov 19, protože zemřelý měl pozitivní test. A je jedno, jestli umřel v posledním stádiu rakoviny, nebo měl autonehodu.

Média věnovala nedostatečnou pozornost obrovským lékařským a psychologickým škodám způsobeným lock downy, které měly zpomalit pandemii. 

Navzdory obrovským vedlejším škodám, které lock downy způsobily, Anglie, Francie, Německo, Španělsko a další evropské země opětovně zesilují své uzavírání… 

Mezinárodně, díky lock downům bylo 130 milionů lidí na pokraji hladovění, 80 milionů dětí bylo ohroženo  záškrtem, spalničkami a dětské obrně a 1,8 milionu pacientů je s rizikem úmrtí na tuberkulózu.

 Lock downy ve vyspělých zemích devastovaly také chudé v chudých zemích.  

Světové ekonomické fórum odhaduje, že lock downy způsobí, že dalších 150 milionů lidí upadne do extrémní chudoby, což je 125krát více lidí, než kolik zemřelo na COVID.  - Dr. Bhattacharya

zdroj:
https://www.collective-evolution.com/2021/01/08/study-sweden-has-schools-open-millions-of-kids-no-masks-no-lockdown-no-deaths/