Prohledat tento blog

čtvrtek 6. května 2021

Dr. Mark Trozzi: Moje osobní svědectví

 Jmenuji se Mark Trozzi. Jsem lékař; Promoval jsem v roce 1990 na Universitě ve Western Ontario, v Kanadě. Urgentní medicínu praktikuji posledních dvacet pět let. Byl jsem ve službě na několika pohotovostních jednotkách, od nástupu takzvané „pandemie“, až do února 2021, včetně jednoho určenéhých speciálně pro COVID-19. Jsem profesorem na universitě College of Surgeons of America a zastávám učitelské pozice na několika kanadských lékařských fakultách.

Nyní bude následovat moje pozorování a názory; Jsem vázán svým osobním a náboženským přesvědčením mluvit otevřeně a čestně. Nemám oprávnění vám říkat „pravdu“, ale podělím se o své upřímné zkušenosti, postřehy a přehledy stovek hodin výzkumu na téma covid-19.

Na počátku této „pandemie“ jsem byl opatrný, a proto jsem byl pečlivý, při používání masky N95, mytí rukou, sociální izolaci a distancování atd. Studoval jsem vědu o koronaviru a byl jsem hluboce zapojen do mnoha cvičení pohotovostního oddělení, abychom naši praxi důkladně upravili tak, aby se dokázala vypořádat se „zabijáckým virem“, který jsme inzerovali. Různé věci mě však brzy přiměly k domněnce, že jsme byli podvedeni a zmanipulováni. Zde jich je několik:

První vlna

„První vlna“ „pandemie“ byla absolutně nejtišším obdobím v mé kariéře. Během posledních dvaceti pěti let v ER jsem pracoval velmi tvrdě a byl velmi zaneprázdněn. Avšak jak v mém běžném oddělení, tak v mém „COVID-19 označeném“ oddělení, nebyli téměř žádní pacienti a téměř žádná práce. Měl jsem několik dlouhých směn, bez jediného pacienta. Mezitím, když jsem šel do místního obchodu s potravinami, médii ovlivněná veřejnost, Bůh jim žehnej, mě oslavovala a děkovala mi za všechno, čím jsem prošel jako lékařka první pomoci. Věřili, že oddělení a nemocnice jsou plné pacientů, kteří umírají na covid, a že musím být vyčerpaný a vystaven riziku smrti. Začal jsem kontaktovat lékaře a přátele po celé Kanadě a USA a našel jsem stejný vzorec: prázdné nemocnice a propaganda, která říkala, že jsou plné pacientů umírajících na covid.


Dřívější výzkum

Na začátku svých studií jsem zkoumal zinek a hydroxychlorochin, které na základě zdravé fyziologie mohou skutečně pomoci těm vzácným osobám, které velmi onemocní tímto chladným virem. Překvapilo mě, že tato léčba byla jednoduše odstraněna a odmítnuta většinou lékařské komunity.


Rané obavy

Při výzkumu Světové zdravotnické organizace v OSN jsem se dozvěděl, že čínská diktatura (ČLR) podpořila komunistického a pochybného „doktora“ Tedrose jako šéfa WHO. Dozvěděl jsem se, jak se ČLR podílela na: uvolňování virů; zamlčení na několik týdnů; zmizení a potlačování čestných čínských lékařů a vědců; šíření viru do světa (mimo Peking, kde žije elita ČLR); a dramatické zneužívání čínského lidu v jeho dobře načasovaném uzamčení, které bylo natočeno a přeneseno do světa, aby vytvořilo paniku, která nás všechny přivedla k tomu, abychom se vzdali svých ekonomik a občanských práv.


Lišky hlídající kurník

Dozvěděl jsem se, že hlavní kanadský úředník pro veřejné zdraví Dr. Tam je také ve výboru pro dohled WHO s Dr. Tedrosem. Což ho dělá dvojitým agentem, myslím si.  Poslouchal jsem její často bizarní disertační práce týkající se Covid-19 pro Kanaďany.


Moje vnímání situace

Vnímám, že na všech úrovních neměla správa nemocnic jinou zjevnou možnost, než podrobit se nekonečnému zavádění pochybných nových pravidel směrem dolů od vlád, a nových protokolů a postupů. Moje upřímné rozhovory se spolupracovníky o mém výzkumu a pozorováních se staly problémem. V tomto nesouladu uvnitř sebe, důležitý člověk s vedení, kterého si velmi vážím, mi řekl, že „mé myšlenky jsou nepříjemné ostatním a ztěžují udržení motivace a soulad všech“ se všemi novými protokoly a omezeními. Soucitný se smutnou situací jsem si udržel své klinické postavení slibem, že si „kousnu do jazyka, kdykoli budu mluvit o COVID-19“ v nemocnici. To pro mě bylo nakonec z etického hlediska nemožné. Do poloviny listopadu jsem začal ukončovat práci na odděleních a do poloviny února jsem rezignoval na všechny své funkce, abych se vyhnul konfliktům mezi svými sociálními, právními, etickými povinnostmi a nemocnicemi, které mám rád.


Viděl jsem někdy pacienta Covid-19?

Při práci na pohotovostním oddělení jsem nikdy neviděl pacienta nemocného COVID-19; Viděl jsem některé pozitivní s PCR testy u asymptomatických lidí a sledoval jsem lidi uvězněné ve svých domovech a izolované od rodiny a přátel. Můj výzkum testu PCR mě osobně přesvědčil, že je zavádějící, manipulovatelný a je využíván k odčerpávání peněz nekonečných daňových poplatníků a budoucího dluhu, aby dramaticky obohatil samotné zločince, kteří vedou tento skandál. Samotná moje provincie provedla denně ~ 50 000 testů PCR. Mezitím naše federální vláda přináší stovky tisíc dávek potenciálně nebezpečných experimentálních injekcí modifikovaného virového genetického materiálu, nazývá je „vakcínami“ a nechává je spravovat armádou. Je to přiměřené pro převážně mírné a nefatální virové onemocnění?


Potlačování informací?

Sledoval jsem potlačování lékařů a vědců, kteří prováděli studie sérových protilátek. Jejich zjištění ukázala, že virus byl mnohem rozšířenější, ale obecně nefatální a ve většině případů bez příznaků nebo velmi mírný; a že v mnoha regionech jsme již pravděpodobně dosáhli přirozené kolektivní imunity do léta 2020.

Podívejte se na tuto studii provedenou v samotném Wuhanu, která ukazuje, že virus tam byl ukončen do 1. června 2020, pouhé dva měsíce po ukončení jejich krátkých uzamčení, a nikdo jej nešíří, dokonce ani těch pár lidí s pozitivním testem PCR „(A nebyli nemocní):Čína

Všiml jsem si, že po čínském teatrálním uzavření se rychle všichni vrátily k normálním činnostem, zatímco všechny naše ekonomiky byly zmrazeny; tím získali obrovskou kontrolu nad světovým trhem. Zdá se to skvělá, i když ďábelská strategie!


Politická manipulace pracovníků ve zdravotnictví
Vnímám, že mnoho věcí, které jsme se na lékařské fakultě dozvěděli o infekčních onemocněních, bylo odsunuto stranou a nahrazeno neustálým rozšiřováním seznamů často neobvyklých mandátů úředníků veřejného zdraví. Pro úspěch tohoto podvodu COVID-19 jsou obzvláště důležití lékaři, zdravotní sestry a učitelé, protože jsme vůdci ve společnosti a lidé důvěřují našim radám. Není tedy žádným překvapením, že jsem zjistil, že svoboda projevu a myšlenky, jsou v našich řadách velmi potlačovány. Spíše než snášet tresty za nesouhlas, můžeme se rozhodnout zažít krátkozraké výhody, jako jsou extrémně klidné dny na odděleních, které nahradí naši tradiční praktickou práci relacemi Zoom z domova; a přístup k řadě nových fakturačních kódů COVID-19. V jednom okamžiku mi byla nabídnuta pozice vydělávající více peněz, než běžně vydělávám prací v rušném pohotovostním režimu, abych zůstal doma a byl k dispozici pro případ, že by zdravotní sestra se stěrem potřebovala videokonferenci se mnou.

Existuje mnoho pozitivních a negativních motivací, které se používají k manipulaci kanadských lékařů, zdravotních sester a učitelů, aby se neúmyslně podíleli na tomto velkolepém podvodu a to ničí naši společnost. Chcete-li použít metaforu Titanic: „i luxusní apartmá na Titanicu končí, když se potopí, na dně oceánu“. Také se zdá, že mnoho z toho, co se děje, včetně experimentálních virových genetických injekcí, porušuje norimberský kodex týkající se lékařských experimentů s plným informovaným souhlasem účastníků.

Lékaři a zdravotní sestry čelí těžkým rozhodnutím. Moje kariéra pohotovostního lékaře mi vždy poskytovala příležitost procvičovat si své náboženské a etické přesvědčení o čestnosti a laskavosti a zároveň si dobře vydělávat na živobytí. Nyní si udržet kariéru, kterou miluji, by vyžadovalo účast na podvodu, porušování mé přísahy a duchovních přesvědčení a podle mého názoru páchání zločinů proti lidskosti, jak jsou definovány Norimberským zákoníkem.

Vcítím se do všech svých kolegů lékařů a zdravotních sester. Všichni jsme oběťmi covidského zneužívání.


Hlubší vyšetřování

Zkoumal jsem a vnímal, jak zkorumpovaní oligarchové zřejmě naplánovali tento zločin proti lidskosti. Toto plánování zahrnovalo Událost 201, což byla simulace koronové pandemie, kterou v říjnu 2019 provedla Nadace Billa a Melindy Gatesových, Světové ekonomické fórum a Univerzita Johna Hopkinse a plánování simulace virových epidemií Rockefellerovy nadace z roku 2010 s názvem „Operation Lockstep“. Oba tyto projekty popisovaly, jak by se virové vypuknutí mělo použít k zavedení autoritářského systému se ztrátou našich lidských práv a svobod. Také jsem sledoval, jak jejich "jednotky" ve velkých technologiích, jako je Google, Facebook, Twitter a YouTube, pracovaly na tom, aby nás všechny cenzurovaly a klamaly; je to skutečná propaganda.

Pokud jde o použití obličejových masek

Nucené nošení masek většinou světové populace skutečná věda jednomyslně nepodporuje. Tyto masky významně poškozují naše psychologické, sociální, dermatologické, zubní, systémové a otolaryngotické zdraví. Ačkoli mám obecně skvělé zdraví, masky mi způsobily vyrážky a nosní příznaky, kdykoli jsem je musel nosit po delší dobu, což se vyřeší, když je nenosím několik dní. To, co považuji za nejvíce znepokojující, je eliminace mimiky, a tedy normální vizuální sociální interakce.


Pokud jde o očkování proti Covid-19

Historie minulých pokusů s očkováním proti koronavirům odhalila některé velmi nebezpečné vedlejší účinky na zvířatech  a od úsilí bylo upuštěno. Proč bychom si vzali nebezpečnou vakcínu na obecně mírné onemocnění, na které si stejně vytvoříme kolektivní imunitu? Současný rychlý vývoj sledovaných drahých experimentálních „vakcín“ pohřbívá daňové poplatníky v nekonečných dluzích vůči bohatým a mocným padouchům tohoto příběhu. Přesto jsme my lidé, kteří byli uvězněni a zneužíváni v tomto skandálu,  manipulováni, abychom přijímali nové podivné injekce v naději, že bychom mohli znovu získat část své svobody. Navíc většina takzvaných „vakcín“ nejsou vakcíny (pokud nezměníme definici vakcín). Spíše jde o injekce genů viru Corona. Podívejte se na video na tomto webu s názvem This Is Not A Vaccine

Více vědeckých studií

V roce 2021 pokračuji ve studiu koronavirové lékařské vědy a geopolitiky.

Ivermectin vyšel najevo jako mimořádně účinná bezpečná prevence, profylaxe a léčba covid. Přesto to bylo potlačeno obchodními a politickými zájmy, zatímco probíhají velmi drahé a nezákonné injekce mas. Big Pharma a jejich političtí přisluhovači tlačí na podávání těchto experimentálních injekcí světové populaci, dokonce i kojencům a dětem. Ve skutečnosti představuje SARS-CoV2 velmi malou hrozbu pro téměř všechny, kromě velmi zranitelných osob, které jsou podobně zranitelní vůči mnoha virům a jiným nemocem.

Děti mají nulové riziko úmrtí na covid-19, ale jsou vážně poškozeny uzamčením, zakrytím dýchacích cest („maskami“), izolací a popřením mnoha základních prvků dětství. Podobně téměř všichni kromě velmi starých nebo nemocných nemají téměř žádné riziko úmrtí nebo vážného poranění v důsledku koronavirové infekce.

Je mým pilně prozkoumaným závěrem, že nechci, ani nedoporučuji experimentální injekce pro drtivou většinu lidí. Podobně nepodporuji mnoho opatření, jako je „test“ počtu generujících „test“ PCR, uzamčení a nucené nošení škodlivých obličejových masek.

Big Pharma prosazuje myšlenku, že nové varianty SARS-CoV2 budou vyžadovat injekce pro aktualizaci imunity, stejně jako větší strach a uzamčení. Nejvzdálenější varianta je však v současnosti z 99,7% geneticky identická se SARS-CoV2. SARS-CoV1 a SARS-CoV2 jsou pouze z 80% geneticky identické, přesto víme, že expozice SARS-CoV1 před 17 lety způsobila, že lidé jsou trvale imunní vůči mnoha koronavirům včetně SARS-CoV2 dodnes. Jak vysvětlují odborníci jako Dr. Michael Yeadon, je prakticky nemožné, že imunita vůči SARS-CoV2 nebude fungovat pro jednu z těchto jemných variant.

Výzkum z minulého roku ukazuje, že mnoho lidí, pravděpodobně výrazně nad 50%, je imunních vůči SARS-CoV2 bez jakékoli experimentální injekce. Jsou imunní kvůli předchozí expozici SARS-CoV1; nebo vystavovatel SARS-CoV2 za poslední rok a půl. Kromě toho je SARS-CoV2 velmi mírnou nebo asymptomatickou zkušeností pro přibližně 80% lidí a pouze velmi malé procento, méně než 0,1%, je tímto nachlazením vážně ohroženo.

Prosazování experimentálních injekcí všem, jak se v současné době děje, vážně porušuje Norimberský kodex pro lékařské experimenty. Mnoho protokolů covid je rovněž zločinem proti lidskosti v rozporu s Norimberským zákonem a dalšími právními normami, jako jsou občanské svobody.


Osobní rozhodnutí

Abych ctil Zlaté pravidlo a Hippokratovu přísahu, při dodržování Norimberského kodexu nemohu se i nadále zavázat ke své odpovědnosti lékaře, Za současné situace to vyžaduje, abych se vzdal svého příjmu a věnoval svůj čas, energii a zdroje této důležité práci, kterou vám představuji.

Odstoupil jsem ze všech svých nemocničních pozic a přišel tak o celý  příjem. Prodal jsem svůj dům a výrazně jsem snížil životní úroveň své rodiny, zatímco jsem přežíval s omezenými úsporami, a zavázal jsem se, že se budu podílet na boji proti zločinnému podnikání.

Modlím se, abych pomohl přispět k výsledku, který je pravdivý a spravedlivý a k návratu naší svobodné společnosti a občanských svobod. Věřím, že jsme v tomto téměř všichni oběti, bez ohledu na to, kde jsme na cestě k obnovení pravdy.

Jsem vděčný všem ostatním, kteří se podílejí na tomto boji, a všem formám podpory od modlitby až po sdílení našich článků a videí a také finanční dary.

Na náš web jsme také zařadili velmi uvolňující hudbu, kterou si můžete vychutnat zdarma nebo zakoupit, abychom také pomohli podpořit naši práci.


S upřímným požehnání 


ZDROJ:

sobota 9. ledna 2021

Švédsko má otevřené školy s 2 milióny dětí -žádné úmrtí


Nová stuie, publikovaná v časopise New England Journal of Medicine, uvádí, že přestože Švédsko nemá lock down, žádné zavřené obchody, restaurace a ani školy, ani jedno z dětí školou povinné nezemřelo na Covid-19.


Je nebezpečný Covid pro děti?  Je méně nebezpečný než chřipka? Ospravedlňují vymyšlená data zavření provozů, obchodů, restaurací a ukončení školního vyučování?  To vše je popsáno zde, v článku.

Nová studie publikovaná v New England Journal of Medicine s názvem „Otevřené školy, Covid-19 a Morbidita dětí a učitelů ve Švédsku“, zjistila, že :

„Navzdory tomu, že Švédsko ponechalo otevřené školy a předškolní zařízení, zjistili jsme velmi nízký výskyt Covid-19 mezi školáky a dětmi v předškolním věku během pandemie SARS-CoV-2… "

Žádné dítě s Covid-19 ve Švédsku, nezemřelo! Děti nenosí žádné masky.Z téměř dvou milionů dětí, ve věku od 1 do 16 let mělo jen 15 dětí Covid-19 a pouze 1 dítě ze 130 000, bylo přijato na JIP “

Švédsko bylo jednou z mála zemí, které se rozhodly nechat školy otevřené. 
Studie poukazuje na počet úmrtí z jakékoli příčiny u 1 951 905 dětí ve Švédsku.

 Data ukazují, že v úmrtích mezi rokem 2019 a rokem 2020 zde nebyl žádný významný rozdíl.

Pokud jde o učitele, studie ukázala, že „méně než 10 předškolních učitelů ve Švédsku dostávalo do 30. června 2020 intenzivní péči díky Covid-19

Jde o to, že děti nejsou přijímány na JIP ve Švédsku kvůli Covid-19 a děti neumírají díky Covid-19.  Těžký průběh Covid-19 u dětí se zdá být vzácný a má také 100% míru uzdravení.  


Vzhledem k tomu, že mnoho infekcí je také asymptomatických, nemá to na jejich život skutečně žádný dopad.  I když budeme i nadále slyšet, že případy prudce stoupají, je důležité se zeptat, jestli je to opravdu velký problém?  A proč je možné, že další viry před tímto, které infikují stovky milionů a zabíjejí desítky milionů ročně, nebyly podrobeny stejné kontrole?

Tato data také odrážejí to, co mnozí lékaři a vědci vyjadřují ohledně závažnosti viru, a to nejen pro děti, ale pro všechny z nás.  

Například Dr. Jay Bhattacharya, PhD, z Lékařské fakulty Stanfordské univerzity v Kalifornii, se nedávno objevil v rozhovoru sítě JAMA (The Journal of the American Medical Association) spolu s Markem Lipsitchem, DPhilem a Dr. Howardem Bauchnerem, kde vedly rozhovor  přední vědci a myslitelé ve zdravotnictví o svých článcích o JAMA.

Jay Bhattacharya is a Professor of Medicine at Stanford University


Během rozhovoru Dr. Bhattacharya uvedl, že míra přežití z COVID-19, založená na přibližně 50 studiích, které byly publikovány a poskytly údaje, je u lidí starších 70 let 95 procent.  U lidí mladších 70 let je míra přežití nákazy COVID-19 99,95 procenta.  Dále uvedl, že chřipka je pro děti nebezpečnější než COVID-19 a že v Americe jsme letos zaznamenali více úmrtí na chřipku než na úmrtí Covid.

Bhattacharya je jedním z iniciátorů Velké Barringtonské deklarace.  Deklarace obsahuje působivý seznam renomovaných vědců, kteří se spojili, jako spoluzakladatelé, a nyní ji podepsalo více než 50 000 lékařů a vědců.  Je to iniciativa, která se zásadně staví proti blokujícím opatřením.

Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard University,Dr. Sunetra Gupta, professor at Oxford University,Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford University Medical School,

Proč je to důležité: Tato informace je důležitá, protože opatření uzamčení podle mnoha opatření ve skutečnosti nedělají nic pro zastavení šíření viru a mohou oddálit „kolektivní imunitu“.  Dále přijímáme všechna tato opatření na základě počtu případů a viru, který má extrémně nízkou úmrtnost.  Respirační viry před Covidem již infikovaly stovky milionů a zabily desítky milionů ročně. 

Ještě více znepokojuje skutečnost, že lékaři a vědci, kteří sdílejí informace, které se staví proti opatřením přijatým více vládami, jsou vystaveni extrémní cenzuře.  Vědecká diskuse se uzavírá a my vidíme, že pouze jednomu názoru a straně se dostává veškeré pozornosti.


V posledních několika měsících jsem viděl, že akademické články a příspěvky profesorů jsou staženy nebo označeny platformami sociálních médií jako „falešné zprávy“.  Často není poskytnuto žádné vysvětlení.  Znepokojuje mě tato těžkopádnost a někdy i přímá cenzura.  - Vinay Prasad, MD.

Vinay Prasad MD. Je praktický hematolog-onkolog a docent na katedře epidemiologie a biostatiky, na Kalifornské Universitě v San Francizsku.

Lock downy jsou také založeny na „případech“ testování PCR.  To je zcela samostatný problém, o který se také obávají mnozí vědci a lékaři.  Pokud je člověk asymptomatický a má pozitivní testy, nebo dokonce mírně symptomatický a má pozitivní testy, neznamená to, že má Covid. 

Mnohé případy úmrtí, ke kterým došlo z jiných příčin, jsou připisovány neoprávněně viru Cov 19, protože zemřelý měl pozitivní test. A je jedno, jestli umřel v posledním stádiu rakoviny, nebo měl autonehodu.

Média věnovala nedostatečnou pozornost obrovským lékařským a psychologickým škodám způsobeným lock downy, které měly zpomalit pandemii. 

Navzdory obrovským vedlejším škodám, které lock downy způsobily, Anglie, Francie, Německo, Španělsko a další evropské země opětovně zesilují své uzavírání… 

Mezinárodně, díky lock downům bylo 130 milionů lidí na pokraji hladovění, 80 milionů dětí bylo ohroženo  záškrtem, spalničkami a dětské obrně a 1,8 milionu pacientů je s rizikem úmrtí na tuberkulózu.

 Lock downy ve vyspělých zemích devastovaly také chudé v chudých zemích.  

Světové ekonomické fórum odhaduje, že lock downy způsobí, že dalších 150 milionů lidí upadne do extrémní chudoby, což je 125krát více lidí, než kolik zemřelo na COVID.  - Dr. Bhattacharya

zdroj:
https://www.collective-evolution.com/2021/01/08/study-sweden-has-schools-open-millions-of-kids-no-masks-no-lockdown-no-deaths/úterý 15. prosince 2020

V Anglii promluvil v televizi mimozemský hlas s varováním světu

 


Dne 26.11.1977, v 17:05 hod,  se v Anglii stala neuvěřitelná věc. Během běžného televizního vysílání na stanici ITV, se vše přerušilo a milióny diváků v Anglii byly svědky poselství z vesmíru. Začal k nim mluvit neznámý hlas v angličtině:

"Mluví k vám Vrillon, v zastoupení Galaktického velitelství Ashtar. Po mnoho let jste nás pozorovali, jako světla na obloze. Obracíme se na vás v míru a moudrosti, tak jak jsme sami zvážili,  na vaše bratry a sestry, celé této vaší planety země.

Rozhodli jsme se vás varovat, před osudem, ke kterému je vaše rasa a svět odsouzen. Tak abyste mohli informovat své blízké, jak zabránit katastrofě, která hrozí vám, ale i bytostem na našich světech okolo vás.

Je v pořádku, že můžete být součástí velkého probuzení, jakmile vaše planeta přejde do nového věku Vodnáře.

Nový věk může být pro vaši rasu, časem velkého míru a evoluce, ale to pouze v případě, že si vaši vůdci jsou vědomi zlověstných vlivů, které mohou zastínit jejich úsudky.

Berte na vědomí, že vaše šance už znovu nemusí přijít. Veškeré vaše zbraně hromadného ničení, musí být odstraněny.

Čas konfliktů je nyní již minulostí a rasa, které jste součástí, může přistoupit k vyšší fázi jejího vývoje, pokud sami prokážete, že jste toho hodni.

Máte ale jen krátký čas na to, abyste se naučili žít společně v míru a dobré vůli.

Malé skupinky po celé planetě se tomu již učí a existují proto, aby přinesly světlo ze svítání nového věku, k vám všem.

Je vaší svobodnou volbou přijmout, či odmítnout jejich učení, ale pouze ti, kteří se naučí žít v míru, přejdou do vyšší formy duchovní evoluce.

Poslouchejte, mluví k vám Vrillon, v zastoupení Galaktického velitelství Ashtar.

Buďte si také vědomi toho, že váš svět je plný samozvaných proroků a vůdců.

Budou z vás vysávat energii, energii které říkáte peníze. Budou je vkládat na špatné věcí a na oplátku vám dají bezcennou podporu.

Budete tomu schopni odolat, díky svému vnitřnímu já.

Musíte se jen naučit naslouchat svému já, které vám pomůže rozeznat, co je pravda, co je zmatek, chaos, nepravda.

Učte se naslouchat tomu hlasu, co je uvnitř vás, který vás povede na vaší cestě evolucí.

Tato zpráva je pro vás určena, jako pro naše přátele. Sledovali jsme váš vývoj po mnoho let, tak jako vy jste sledovali naše světla na obloze.

Víte tedy tímto, že jsem zde a také víte, že je zde mnohem více bytostí, kolem vaší planety země, než jsou vaši vědci ochotni připustit.

Velice nás zajímá váš osud, spojený s povznesením ke světlu a sami uděláme, co bude v našich silách, abychom vám pomohli.

Neobávejte se, zaměřte se na poznání sama sebe a žití v harmonii s vaší planetou zemí.

My, v zastoupení Galaktického velitelství Asthar, děkujeme za vaši pozornost.

Nyní odlétáme z naší pozice a vaší blízkosti.

Nechť jste požehnání láskou a pravdou kosmu."


Tento “tajemný” hlas z kosmu bylo možno slyšet po dobu pěti minut, aniž by jej pozemské systémy a oficiální kontroly mohly přerušit

Dodnes nebylo vysvětleno, jak se to mohlo stát a kdo za tím stojí. Média se snažila vše zlehčit, že šlo pouze o žert. Ale v té době neměl nikdo technologii, která by tohle dokázala. 

Také ministerstvo informací a vedení nezávislých televizních přijímačů Anglie se vyjádřily, že nebylo možno zrušit toto vysílání, tak jako se to praktikuje s pirátskými vysílačkami, což ukazuje, že se zde jednalo o techniku, která stojí vysoko k pozemské elektronice.


Tento vzkaz, o to více dnes nabírá na důležitosti, ve světle událostí roku 2020


Zde odkaz na originál vysílání z roku 1977:

 https://www.youtube.com/watch?v=qMFlp4EX08c&feature=emb_logo


 neděle 13. prosince 2020

Manipulace s lidským chováním, dle Dr. ALBERT D. BIDERMAN, z roku 1956 (2020)

 


13. září 1956 prezentoval doktor Albert Biderman studii na zasedání oboru neurologie a psychologie, Neurologické společnosti, akademie medicíny v New Yorku.

Tato studie byla založena na výpovědi bývalých zajatců, kteří prošli komunistickým vězením.
Jaké metody používali komunističtí vůdci a věznitelé k ponížení, ztrátě lidské důstojnosti, manipulaci a následné poslušnosti?

Když si přečteš následující body, tak tě musí mrazit, protože přesně to teď vlády celého světa provádí obyvatelstvu vlastních zemí!

Tole je tzv. Bidemanova tabulka


celý dokument, odkaz zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf


1. IZOLACE

Efekt: 
Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli.

Varianty: Samotka, Kompletní izolace, skupinová izolace

2. MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ 

Efekt: Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního.

Varianty: Osobní izolace, Tma, nebo jasné světlo, sterilní prostředí, omezený pohyb, monotónní jídlo. 

3. ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE

Efekt: Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat. Díky strachu, nejistotě, obava co bude.

Varianty: vyhladovění, svícení, využívání zranění, VYVOLÁNÍ NEMOCI, nedostatek spánku,  prodloužení omezení, prodloužený výslech, nebo vynucené psaní, přes námahu.

4. VÝHRŮŽKY A HROZBY

Efekt: Vytváří úzkost a zoufalství

Varianty: Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace a výslechů, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, tajemné změny léčby.

5. DOČASNÉ UVOLNĚNÍ

 Efekt: Je to motivace k dodržování nařízení, je to zvyknutí si na situaci, usednutí, příjmutí.

Varianty: zdánlivé laskavosti, změny postoje vyšetřovatelů, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení, nalákání.

6. DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI  VŠEVĚDOUCNOSTI

 Efekt: ukazování marnosti odporu

Varianty: konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá, ukázání, že mají úplnou kontrolu nad obětí, vězněm.

7. PONÍŽENÍ

 Efekt: Díky tomu se odpor zdá být složitější, než kapitulace, ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete.

Varianty: přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí, ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování, odepření soukromí

8. PROSAZOVÁNÍ NEDŮLEŽITÝCH A NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ

 Efekt: Rozvíjí návyk dodržování všech nařízení

Varianty: prosazování nesmyslů
POKUD TO JEŠTĚ NĚKOMU NEDOCVAKLO DOTEĎ, POJĎME SI POROVNAT JEDNOTLIVÉ BODY STUDIE Z ROKU 1956 S ROKEM 2020


ROK 2020

1. IZOLACE

Vládou prováděné tzv. Lockdowny, uzavření obchodů, restaurací, kin, společenských aktivit. Zákaz scházení se, uzavření doma. Izolace starých a nemocných lidí, bez možnosti kontaktu s rodinou.
Varianta: skupinová izolace, kompletní izolace
Efekt: Odstranění odporu společnosti. Přílišné zaobírání se sám sebou, rodinné problémy a  strach z následků. Demotivace, frustrace, strach z toho co bude

2. MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ 

Varianty: Neustálé opakování nebezpečnosti viru, strašení v médiích, stálé opakování sterilního prostředí, omezený pohyb, desinfekce, náhubky, testování, strach.
Efekt: Záměrné poukazování pouze na určitou nemoc (kovid)  a odstranění všeho ostatního.
Neustálé opakování počtu nemocných a umřelých, na všech zpravodajských stanicích, v rádiu, v novinách, na internetu, ve vyhledávačích, všude.

3. ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE

Varianty: VYVOLÁNÍ NEMOCI, nedostatek spánku (strach z toho co bude),  prodloužení omezení, další lockdowny, další opatření

Efekt: Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat. Díky strachu, nejistotě, obava co bude. Strach, frustrace, bezmocnost

4. VÝHRŮŽKY A HROZBY

Varianty: Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, nemožnosti se stýkat, vyhrožování přitvrzení opatřeními, pokud se nebudou dodržovat současná opatření. Vyhrožování a sankce těm, co s tím nesouhlasí. Strašení lidí osobami v maskách a oblecích.

Efekt: Vytváří úzkost a zoufalství

5. DOČASNÉ UVOLNĚNÍ

Varianty: zdánlivé laskavosti ( něco otevřeme, náhubky jen uvnitř) změny postoje, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení (kdo bude mít test, nebo injekci, může se pohybovat svobodně, bez omezení), nalákání na výhody za poslušnost.

Efekt: Je to motivace k dodržování nařízení, je to zvyknutí si na situaci, usednutí, přijmutí.


6. DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI  VŠEVĚDOUCNOSTI

Varianty: konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá, ukázání, že mají úplnou kontrolu nad situací, že přesně vědí, co zabere, co pomáhá.

 Efekt: ukazování marnosti odporu-zesměšnění všech odpůrců, prosazování jediné pravdy, blokace jiných názorů, cenzura. Popírání vědeckých a lékařských důkazů.

7. PONÍŽENÍ

Varianty: přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí, ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování, odepření soukromí.

To vše se děje díky povinnosti nosit náhubek, neustálé opakování nutnosti umývat si ruce, neustálé opakování, že můžeš někomu ublížit svojí nezodpovědností, urážky a zesměšňování těch, co mají jiný názor, odepření soukromí v tzv. zájmu vyšších zájmů.

 Efekt: Díky tomu se odpor zdá být složitější, než kapitulace, ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete. Je snadnější přijmout nesmyslná nařízení a mít klid, než se vyčerpávat neustálým bojem s mocí a lidmi, kteří to podporují.

8. PROSAZOVÁNÍ NEDŮLEŽITÝCH A NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ

Varianty: prosazování nesmyslů

Jeden nesmysl za druhým: Všichni musí nosit povinně náhubky, ale na jídlo si je můžou sundat. Otevřeny mohou být narvaná obchodní centra, ale malé provozy musí být uzavřeny. Testování testem s 90% nespolehlivostí, otevřené provozy, ale nesmí tam lidé, náhubek nezabraňuje nákaze, ale je povinný. Dodržování rozestupů, které nemají žádný vědecký základ. Uzavřené školy a školky. Nemožnost navštívit umírající příbuzné. Odebírání dětí údajně nakažené matce...atd. 

Efekt: Rozvíjí návyk dodržování všech nařízeníTaky tě z toho mrazí, jak se všechny body shodují se studií z roku 1956 o manipulaci s vězni ??


Abych byl na závěr pozitivní a nepomáhal propadat beznaději a skepsi...co tedy můžeme dělat?


LIDÉ NEZNAJÍ SVOJI SKUTEČNOU MOC

Je na čase se postavit těmto psychopatickým, komunistickým metodám věznitelů. Je potřeba v sobě najít odvahu a vůli žít jako svobodný člověk.

Jediný, kdo to vše dokáže změnit, jsme MY.

ŘEKNĚME JASNÉ DOST, UŽ NE! STAČILO!zdroj:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf


sobota 16. května 2020

ZDRAVÍ A SVOBODA

Kdo mne zná, ví že už delší dobu se zabývám sebe rozvojem a zdravou stravou. Během pár let jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří trpěli různými závažnými nemocemi. 

Všichni měli jedno společné, měli špatnou imunitu.

Co oslabuje imunitu?


1. Negativní emoce: strach, zloba, vztek, smutek, lítost, lež, závist, nevděčnost, posuzování, pýcha, žárlivost, neohleduplnost, zklamání, pocit neužitečnosti

2. Strava: alkohol, cigarety, živočišná strava-maso, mléko, sýry, vajíčka, zpracované potraviny, rafinované cukry atd.

3. Prostředí ve kterém žijeme: znečištěné ovzduší, plísně, vlhko, toxické prostředí, nedostatek pohybu a čerstvého vzduchu, nedostatek slunce

4. Sociální vztahy: osamocenost, nevraživost, izolace, sociální distance

Co naopak posiluje imunitu?


1. Pozitivní emoce: láska, radost, štěstí, vděčnost, pocit naplnění a užitečnosti, spokojenost, pravda, vášeň 

2. Strava: čerstvé ovoce a zelenina, rostlinná strava, pití dostatku čerstvé vody, bylinky, čaje. Nejlepší potravinou pro naše zdraví je ta, co vyrostla z matky země a viděla sluníčko.

3. Prostředí ve kterém žijeme : pohyb na čerstvém vzduchu, procházky v lese, v horách, kontakt s přírodními zdroji vody-jezera, rybníky, řeky, vodopády, moře, 

4. Sociální vztahy: rodina, objímání, setkávání se s rodinou, s přáteli, sociální kontakt


Pojďme se podívat, na celosvětová nařízení "pro naši ochranu" :1. Zákaz vycházení (lock down, stay home)


Izolace nemocných lidí, je logická, děje se to přirozeně, například, když má člověk chřipku. Zavření všech lidí znamená odebrání svobody v něčí prospěch.

Co to ve skutečnosti znamená?

Wikipedie píše: Pohyb je základním projevem existence hmoty. 
Tento pohyb byl zakázán. To mimo jiné znamená popření základní existence.Uzavření doma, bez možnosti běžného pohybu má obrovský vliv na snížení imunity:

-Bere nám slunce a tím i vitamín D


Wikipedie: Vitamín D je rovněž důležitý pro správné fungování imunitního systému.[13] Dlouhodobý nedostatek vitamínu D je prokazatelně spojen s vyšší náchylností k tzv. akutním respiračním infekcím a chřipce. (Chytrý čtenář si jistě všimne rozporu..."děláme to pro vaši ochranu")

-Bere nám možnost pohybu


Nedostatek pohybu vede k řadě zdravotních problémů, jakými jsou obezita, nemoci srdce, diabetes nebo osteoporóza. Kromě snížení rizika nemocí pohyb posiluje srdce. Pohyb  podporuje správné dýchání a zvětšuje kapacitu plic, díky čemuž se tělo lépe okysličuje a zlepšuje se tak i mozková aktivita. Vedle fyzického zdraví má pohyb pozitivní vliv i na psychiku.

-Bere nám sociální kontakt


Článek z roku 2017 na novinkách cz :¨ Osamělost zabíjí, varují odborníci
„Samota zabíjí. Je mocná jako alkoholismus nebo kouření,“ konstatuje vedoucí harvardského výzkumného týmu, psychiatr Robert Waldinger. 

Chcete-li být zdraví a spokojení, usilujte během života především o navázání kvalitních vztahů se svým okolím a nejbližšími lidmi a obklopte se přáteli, radí lékaři a psychologové. Osamělost a absence sociálních kontaktů prokazatelně podporuje vznik řady onemocnění, zkracuje život, posiluje deprese a rozvoj duševních poruch. A to nejen u seniorů, ale i u lidí podstatně mladších.
Bez povšimnutí nesmí zůstat, že izolovali právě seniory od rodinných příslušníků. Přesně ty, o kterých tvrdí, že je chtějí chránit.

-Dává nám pocit bezmoci a zlosti

Obě tyto emoce jsou silně toxické, zakyselují náš organismus a z dlouhodobějšího hlediska vedou k řadě nemocí.

-Dostává nás do stresuStres je považován za zabijáka a faktor číslo jedna ve vlivu na vývoj chronických onemocnění. Časem ztrácíme odolnost vůči stresu, naše adaptační schopnosti se snižují, tím přicházíme o rovnováhu a stres se stane destruktivním. MUDr. Jan Vojáček

Jak většina lidí řešila pobyt doma?


Většina lidí měla strach vycházet (strach snižuje imunitu), seděli doma, dívali se na televizi ( což je monstrózní vysílač strachu) a jedli většinou nezdravá jídla ( snížení imunity) a neměli pohyb ( snížení imunity, to už jsme si řekli)

Takže uzavření doma ( lock down) znamená obrovský negativní zásah do našeho imunitního systému a snížení schopnosti organismu bránit se infekcím, bakteriím a virům.2. Povinné nošení náhubku (roušek)


¨
Možná ti tahle fotka před rokem přišla absurdní a něco by sis o těch lidech myslel...
Dnes je to běžná realita...tohle je naše realita?


Co nošení náhubku (roušky) způsobuje?

-vdechování již použitého vzduch zpět do plic
-omezení dýchací kapacity
-únava
-poruchy učení a soustředění
-bolesti hlavy, pálení očí
-klesá pracovní výkon, člověk je náchylnější vůči infekčním chorobám
-roušky, díky našemu dechu vlhnou. 
Vlhká pomůcka je neúčinná a může v ní docházek k množení bakterií a plísní. Důsledkem bývají záněty horních cest dýchacích,” (nemělo by to být naopak a ochraňovat nás právě před tímto? )
-vydýchané bakterie, viry, hleny a nečistoty se v roušce zachytí a my je vdechujeme zpět
-zpomalují se reflexy, reakce, přesnost a bystrost, otupují se tzv. smysly
-zhoršení dýchání a okysličování tkání včetně mozku. 
-přetěžování pomocných nádechových svalů a změna dechového stereotypu. Přetížené svaly mohou omezovat pohyb hlavy, hrudníku a žeber a tím omezovat dýchání plic. (Fyziologický nádech by měl být co nejméně namáhavý. Nádech přes ochrannou pomůcku je nádech přes odpor a pomocné svaly musí být zapojeny.)
-zhoršení zraku vlivem zamlžování brýlí. Toto může být nebezpečné zejména v případě řidičů.
-znemožnění přirozeného smrkání, např. i u rýmy alergického původu.
a mnohem více potíží.

Když to shrnu, nošení roušky ( rozuměj náhubku), nejen že snižuje imunitu a dělá nás náchylnější k nemocem, ale dokonce se aktivně podílí na možném onemocnění nejen horních cest dýchacích.


Zde o tom mluví lékaři ve videu. Cenzura na YouTube toto video z internetu smazala..proč? Proto jsem ho dal na nezávislý kanál D.Tube

3. Sociální odstup


¨
Francie současnost
Je vědecky dokázáno, že socializování se, stýkání se s rodinou, přáteli, objímání se, posiluje imunitu a prodlužuje život.

Pokud vám to někdo zakáže, dělá pro vás pravý opak, snižuje imunitu, zkracuje život.

Nemožnost stýkat se s blízkými, nemožnost obejmutí, znamená smutek, deprese, slabá imunita.

Navíc médii podněcovaná kampaň, že kdokoliv tě může nakazit, dělá lidi podezíravé a nevraživé vůči "cizincům". Cizí člověk je každý koho neznáme.A ty, co známe, na ty si teď musíme dávat pozor..

Zažil jsem osobně v supermarketu chvilku agrese od paní, která na mne začala křičet, co tam dělám bez roušky a skákala okamžitě 2 metry ode mne. Když jsem ji v klidu vysvětlil, že jsem zdravý a tudíž žádnou roušku nepotřebuji, tak ji tento argument vůbec nezajímal a dál křičela, že nerespektuji zemi, kde jsem. 


Žiju na Bali a velmi respektuji místní lidi a kulturu. Miluju Bali. Miluju balijce.  Respektuji jejich kulturu, náboženství i zvyky. Tohle ale nemá s respektem k lidem nic společného. Právě naopak, vytváří to odstup, agresi a nenávist.

Nemluvě o tom, že náhubkem zakrýváš úsměv, který díky tomu nemůžeš rozdávat kolem sebe. To usměvavým balijcům sebrali také.Jak je vidět i z mého příběhu, vše to jen vede k nevraživosti, špatné náladě, strachu, agresi a opět ke snížení imunity. Také z příběhů v Čr jsem slyšel mnoho příběhů nenávisti, agrese a udavačství. To asi není to, co nám pomáhá posilovat naši imunitu, ne?


4. Uzavřené veřejné prostory
Stejné jako sociální odstup. Nemožnost stýkat se s přáteli a kamarády snižuje naši imunitu. Vzájemné potkávání se, podávání si rukou a objímání se, povídání si, naši imunitu posiluje i díky přirozené výměně bakterií.
Navíc uzvřené nemocnice pro návštěvy blízkých, převážně starších lidí, kteří trpí bez blízké rodiny. To stejné se týká domovů pro seniory, kde starší lidé tráví poslední chvíle života bez kontaktu s nejbližšími a umírají osamoceni, bez možnosti se rozloučit. Porody bez možnosti přítomnosti manžela. Příprava před porodem s náhubkem na ústech...


Každý rozumný doktor vám řekne, že sociální kontakt blízkých je velmi důležitý. 

V zájmu naší ochrany nám vzali kontakt s nejbližšími a hlavně s nejstaršími.

4. Uzavřené pláže
Sám žiju na Bali, takže vím, co to znamená. Mořský vzduch a voda je jedním z nejléčivějších prostředků na světě. Pokud vám někdo zakáže přístup k přírodnímu bohatství na zdraví, jistě mu o vaše zdraví nejde.


5. Desinfekce a umývání rukou

Většina, co to teď čte je dospělá a dobře ví, že je fajn si umýt ruce například pře jídlem. Proč si ale umývat ruce třeba 10x i vícekrát za den? Proč desinfikovat ruce při každém vstupu do obchodu, či restaurace? Víte co to dělá tahle přehnaná hygiena? Ano, správně, snižuje nám to imunitu.


Ze strachu z vymyšlené pandemie, po sobě stříkáme chemii a zaděláváme si na těžké nemoci..


Sprejování dětí. které jdou do školy díky paranoi, můžeš vidět zde:
https://www.youtube.com/watch?v=JZh4K6yFSUcPříjde ti to děsivé, nebo normální? Pokud ti to příjde v pořádku, protože to dělá vláda pro naší ochranu, tak se můžeš podívat, co dělala vláda USA pro ochranu svých dětí v roce 1947, když je stříkala chemickou látkou DDT:


Měření teploty infra červeným paprskem do oblasti třetího oka se stalo standartem.  Potlačuje to naši schopnost intuice.6. Mediální lži o počtu nakažených a mrtvých

Strach, vyděšení, víra v nemoc, to vše ničí imunitu organismu. Média pravidelně udržují všechny v neustálém strachu a vymyšlenými a manipulovanými čísly straší lidi, kteří tomu nakonec uvěří a rádi dodržují všechny pravidla viz body výše.


Tím se sami dostávají do stavu, kdy si snižují přirozenou imunitu. Navíc tomu věří a tak zuby nehty brání všechny opatření ve víře, že ochrání sebe, ale hlavně, jak jim šikovně vnukli...ochrání přece ty slabé jedince, které by jinak mohli zabít..krásný příklad manipulace lidí.

Kdo má dojem z těchto opatření, viz výše, že by nás měli před něčím ochránit? Jak můžou opatření, která jedno vedle druhého snižují naši imunitu, nás chránit?

Kolikrát jsi slyšel z médií, nebo od vládních činitelů, že rozhodující pro ochranu před viry, bakteriemi a nemocemi je posílení vlastní imunity?

Nikdo nemluví o tom, že je nutné posílit naši imunitu, všechna opatření dělají přesný opak. 

Pokud někdo řekne, že všechny tyto opatření udělal pro naši ochranu, tak je to LHÁŘ.

Jaký to tedy může mít smysl?Jediné možné vysvětlení je, že někdo chce pravý opak. Chce úmyslně snížit naši přirozenou imunitu na minimum. 
Proč by to ale dělal?

Protože nám nabídne svoje řešení. Nabídne lepší řešení. Nabídne nám svůj produkt. Bude to lék, nebo očkování.Bude to prezentovat, jako jedinou možnost ochrany. Dokonce to bude chtít vynucovat mocí a silou a donutit každého jedince, aby si lék vzal, nebo si nechal píchnout vakcínu.
Nacistický zločinec a jeho citát. Zdá se, že někdo využívá nacistické metody.

Také bude každého nutit nechat si udělat test. Protože co když je nakažen a je hrozbou pro své okolí?
Člověk s oslabenou imunitou snadno podlehne infekci a to může být další argument těch, co mají svůj záměr se "záchranou světa" pomocí vakcinace.
Celé to začíná dávat smysl. Již dlouhodobě nás farmaceutický byznys drží v zajetí nemocí, léků, léčení a při tom celková nemocnost lidí je horší a horší.

Možná se dožíváme více let ( i když ani to není jisté), ale rozhodně je populace nemocnější a nemocnější...
Kdyby bylo zdravotnictví na takové úrovni, jak se tvrdí, měl by být trend spíše opačný, ne? Měli bychom být zdravější a zdravější, ne?


Očkování

Prohlášení tipu, nebudeme moci vyjít ven, dokud nebude vyvinuto očkování, nebudeme moci cestovat, dokud nebude očkování. Chystáme povinné očkování, abychom vás všechny ochránili...


Pokud jsi však dobře četl, jaké "ochrany" se nám dostalo během posledních měsíců, musí ti být jasné, že tady nikomu o tvoji ochranu nejde. Je to zcela účelové a v pozadí je zcela něco jiného.

Jedna z věcí je, povinně naočkovat co nejvíce lidí. Nezajímá je tvoje imunita, zajímá je zisk z vakcín, které vyrábějí soukromé firmy. Stejně tak, jako nikoho nezajímá, že jsi zdravý, musíš nosit povinně náhubek.

Jejich peníze a moc pronikla díky takovým lidem jako je Bill Gates i do Světové zdravotnické organizace a do všech vlád světa. Proto chtějí povinné očkování.

 Je to byznys, kdy výrobek soukromých firem bude muset povinně koupit každý na planetě. To je super byznys plán, ne?


Aby ten plán byl dokonalý, vylekáme co nejvíce lidí a ti budou pak útočit na ty, kterým se tento plán nelíbí..

Vylekáme je tím, že očkování je jediná ochrana před virem a kdo ho nebude mít, je nepřítel a ohrožuje ostatní..

Co víc si přát, než mít vlastní armádu zaslepených příznivců, kteří udělají tu práci za nás?


Vzpomínáš na moji historku s rouškou z obchodu? To stejné se už teď děje ve školkách mezi rodiči očkovaných a neočkovaných dětí...Otázka jak může neočkované dítě nakazit to, co je "chráněno" vakcínou nechávám stranou.

Zde začíná a končí svoboda. Pokud se někdo dobrovolně rozhodne očkovat, je to jeho svobodné rozhodnutí.

Nikdo, dle Norimberského kodexu, však nemůže nutit nikoho k lékařskému zákroku, pokud dotyčný k tomu nedá svůj souhlas.

Norimberský kodex

Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Norimberský kodex[1] (německy Nürnberger Kodex) je soubor zásad medicínské etiky pro experimenty na lidech, který vzniknul jako důsledek soudu s vojenskými zločinci na norimberském soudě po skončení druhé světové války. Je to první významný mezinárodní dokument k etice výzkumu.[2]
  1. Dobrovolný souhlas lidské osoby je absolutně nevyhnutelný.

Tohle dělali nacisti lidem, násilně jim píchali chemikálie do těla, včetně doktora Mengeleho v koncentračních táborech. Proto by se tohle už nikdy nemělo opakovat.Nemluví se o tom, že počkáme, až budeš mít dobrou imunitu, ta nikoho nezajímá, jak je vidět...

Navíc během "stay home" vyrostly podezřele rychle všude vysílače 5G...ale o tom jindy.
Nezávislí vědci tvrdí, že EMF (5G) by mělo být klasifikováno jako třída 1 „definitivní karcinogen“, vedle tabáku a azbestu. 


A tak pod rouškou "POMOCI" A "OCHRANY" nám zmizela běžná práva, jako jít svobodně ven , mít na sobě co sami chceme, svoboda slova úplně zmizela, mažou se příspěvky na facebooku, google, youtube..


Přišla tvrdá represe v podobě šikany policie na lidi bez roušky, na lidi ve skupinkách, ve světě na lidi pouští drony, aby hlídali, jestli se náhodou nešli projít ven, demonstrace se tvrdě potlačují a lékaři, kteří otevřeně mluví o blamáži, jsou umlčování a mazání z internetu.
Policisté, lékaři, vědci kteří řeknou svůj názor, jsou vyhozeni z práce. 

Kde to žijeme? Jak jsme tohle mohli nechat dopustit? 

Otupěli jsme, věřili jsme těm, co jsme si zvolili jako služebníky lidu. Stali se z nich tyrani a otrokáři.

Nasadili nám náhubky, zavřeli nás doma, kontrolují naše sociální sítě, špehují naše telefony a e-maily.

Je čas na změnu, na velikou změnu. Je dobře, že se tohle stalo. Hodně lidí otevře oči ohledně toho, kdo je skutečně člověk s otevřeným srdcem a kdo je tyran a manipulátor. Kdo chce moc a ovládat lidi a kdo chce žít v souladu s přírodou a ostatními lidmi.


Je to začátek nového věku, věku kdy se k sobě a k přírodě zase začneme chovat s úctou. 

Ale nejdříve si musíme projít očistou, pořádnou očistou, aby se oddělilo zrno od plev. Bude to ještě asi dlouhá cesta a těžká zkouška, ale já jsem optimista.


Věřím v nás lidi, že dobro a láska, zvítězí nad lží a nenávistí.