Prohledat tento blog

úterý 15. prosince 2020

V Anglii promluvil v televizi mimozemský hlas s varováním světu

 


Dne 26.11.1977, v 17:05 hod,  se v Anglii stala neuvěřitelná věc. Během běžného televizního vysílání na stanici ITV, se vše přerušilo a milióny diváků v Anglii byly svědky poselství z vesmíru. Začal k nim mluvit neznámý hlas v angličtině:

"Mluví k vám Vrillon, v zastoupení Galaktického velitelství Ashtar. Po mnoho let jste nás pozorovali, jako světla na obloze. Obracíme se na vás v míru a moudrosti, tak jak jsme sami zvážili,  na vaše bratry a sestry, celé této vaší planety země.

Rozhodli jsme se vás varovat, před osudem, ke kterému je vaše rasa a svět odsouzen. Tak abyste mohli informovat své blízké, jak zabránit katastrofě, která hrozí vám, ale i bytostem na našich světech okolo vás.

Je v pořádku, že můžete být součástí velkého probuzení, jakmile vaše planeta přejde do nového věku Vodnáře.

Nový věk může být pro vaši rasu, časem velkého míru a evoluce, ale to pouze v případě, že si vaši vůdci jsou vědomi zlověstných vlivů, které mohou zastínit jejich úsudky.

Berte na vědomí, že vaše šance už znovu nemusí přijít. Veškeré vaše zbraně hromadného ničení, musí být odstraněny.

Čas konfliktů je nyní již minulostí a rasa, které jste součástí, může přistoupit k vyšší fázi jejího vývoje, pokud sami prokážete, že jste toho hodni.

Máte ale jen krátký čas na to, abyste se naučili žít společně v míru a dobré vůli.

Malé skupinky po celé planetě se tomu již učí a existují proto, aby přinesly světlo ze svítání nového věku, k vám všem.

Je vaší svobodnou volbou přijmout, či odmítnout jejich učení, ale pouze ti, kteří se naučí žít v míru, přejdou do vyšší formy duchovní evoluce.

Poslouchejte, mluví k vám Vrillon, v zastoupení Galaktického velitelství Ashtar.

Buďte si také vědomi toho, že váš svět je plný samozvaných proroků a vůdců.

Budou z vás vysávat energii, energii které říkáte peníze. Budou je vkládat na špatné věcí a na oplátku vám dají bezcennou podporu.

Budete tomu schopni odolat, díky svému vnitřnímu já.

Musíte se jen naučit naslouchat svému já, které vám pomůže rozeznat, co je pravda, co je zmatek, chaos, nepravda.

Učte se naslouchat tomu hlasu, co je uvnitř vás, který vás povede na vaší cestě evolucí.

Tato zpráva je pro vás určena, jako pro naše přátele. Sledovali jsme váš vývoj po mnoho let, tak jako vy jste sledovali naše světla na obloze.

Víte tedy tímto, že jsem zde a také víte, že je zde mnohem více bytostí, kolem vaší planety země, než jsou vaši vědci ochotni připustit.

Velice nás zajímá váš osud, spojený s povznesením ke světlu a sami uděláme, co bude v našich silách, abychom vám pomohli.

Neobávejte se, zaměřte se na poznání sama sebe a žití v harmonii s vaší planetou zemí.

My, v zastoupení Galaktického velitelství Asthar, děkujeme za vaši pozornost.

Nyní odlétáme z naší pozice a vaší blízkosti.

Nechť jste požehnání láskou a pravdou kosmu."


Tento “tajemný” hlas z kosmu bylo možno slyšet po dobu pěti minut, aniž by jej pozemské systémy a oficiální kontroly mohly přerušit

Dodnes nebylo vysvětleno, jak se to mohlo stát a kdo za tím stojí. Média se snažila vše zlehčit, že šlo pouze o žert. Ale v té době neměl nikdo technologii, která by tohle dokázala. 

Také ministerstvo informací a vedení nezávislých televizních přijímačů Anglie se vyjádřily, že nebylo možno zrušit toto vysílání, tak jako se to praktikuje s pirátskými vysílačkami, což ukazuje, že se zde jednalo o techniku, která stojí vysoko k pozemské elektronice.


Tento vzkaz, o to více dnes nabírá na důležitosti, ve světle událostí roku 2020


Zde odkaz na originál vysílání z roku 1977:

 https://www.youtube.com/watch?v=qMFlp4EX08c&feature=emb_logo


 neděle 13. prosince 2020

Manipulace s lidským chováním, dle Dr. ALBERT D. BIDERMAN, z roku 1956 (2020)

 


13. září 1956 prezentoval doktor Albert Biderman studii na zasedání oboru neurologie a psychologie, Neurologické společnosti, akademie medicíny v New Yorku.

Tato studie byla založena na výpovědi bývalých zajatců, kteří prošli komunistickým vězením.
Jaké metody používali komunističtí vůdci a věznitelé k ponížení, ztrátě lidské důstojnosti, manipulaci a následné poslušnosti?

Když si přečteš následující body, tak tě musí mrazit, protože přesně to teď vlády celého světa provádí obyvatelstvu vlastních zemí!

Tole je tzv. Bidemanova tabulka


celý dokument, odkaz zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf


1. IZOLACE

Efekt: 
Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli.

Varianty: Samotka, Kompletní izolace, skupinová izolace

2. MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ 

Efekt: Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního.

Varianty: Osobní izolace, Tma, nebo jasné světlo, sterilní prostředí, omezený pohyb, monotónní jídlo. 

3. ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE

Efekt: Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat. Díky strachu, nejistotě, obava co bude.

Varianty: vyhladovění, svícení, využívání zranění, VYVOLÁNÍ NEMOCI, nedostatek spánku,  prodloužení omezení, prodloužený výslech, nebo vynucené psaní, přes námahu.

4. VÝHRŮŽKY A HROZBY

Efekt: Vytváří úzkost a zoufalství

Varianty: Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace a výslechů, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, tajemné změny léčby.

5. DOČASNÉ UVOLNĚNÍ

 Efekt: Je to motivace k dodržování nařízení, je to zvyknutí si na situaci, usednutí, příjmutí.

Varianty: zdánlivé laskavosti, změny postoje vyšetřovatelů, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení, nalákání.

6. DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI  VŠEVĚDOUCNOSTI

 Efekt: ukazování marnosti odporu

Varianty: konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá, ukázání, že mají úplnou kontrolu nad obětí, vězněm.

7. PONÍŽENÍ

 Efekt: Díky tomu se odpor zdá být složitější, než kapitulace, ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete.

Varianty: přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí, ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování, odepření soukromí

8. PROSAZOVÁNÍ NEDŮLEŽITÝCH A NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ

 Efekt: Rozvíjí návyk dodržování všech nařízení

Varianty: prosazování nesmyslů
POKUD TO JEŠTĚ NĚKOMU NEDOCVAKLO DOTEĎ, POJĎME SI POROVNAT JEDNOTLIVÉ BODY STUDIE Z ROKU 1956 S ROKEM 2020


ROK 2020

1. IZOLACE

Vládou prováděné tzv. Lockdowny, uzavření obchodů, restaurací, kin, společenských aktivit. Zákaz scházení se, uzavření doma. Izolace starých a nemocných lidí, bez možnosti kontaktu s rodinou.
Varianta: skupinová izolace, kompletní izolace
Efekt: Odstranění odporu společnosti. Přílišné zaobírání se sám sebou, rodinné problémy a  strach z následků. Demotivace, frustrace, strach z toho co bude

2. MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ 

Varianty: Neustálé opakování nebezpečnosti viru, strašení v médiích, stálé opakování sterilního prostředí, omezený pohyb, desinfekce, náhubky, testování, strach.
Efekt: Záměrné poukazování pouze na určitou nemoc (kovid)  a odstranění všeho ostatního.
Neustálé opakování počtu nemocných a umřelých, na všech zpravodajských stanicích, v rádiu, v novinách, na internetu, ve vyhledávačích, všude.

3. ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE

Varianty: VYVOLÁNÍ NEMOCI, nedostatek spánku (strach z toho co bude),  prodloužení omezení, další lockdowny, další opatření

Efekt: Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat. Díky strachu, nejistotě, obava co bude. Strach, frustrace, bezmocnost

4. VÝHRŮŽKY A HROZBY

Varianty: Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, nemožnosti se stýkat, vyhrožování přitvrzení opatřeními, pokud se nebudou dodržovat současná opatření. Vyhrožování a sankce těm, co s tím nesouhlasí. Strašení lidí osobami v maskách a oblecích.

Efekt: Vytváří úzkost a zoufalství

5. DOČASNÉ UVOLNĚNÍ

Varianty: zdánlivé laskavosti ( něco otevřeme, náhubky jen uvnitř) změny postoje, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení (kdo bude mít test, nebo injekci, může se pohybovat svobodně, bez omezení), nalákání na výhody za poslušnost.

Efekt: Je to motivace k dodržování nařízení, je to zvyknutí si na situaci, usednutí, přijmutí.


6. DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI  VŠEVĚDOUCNOSTI

Varianty: konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá, ukázání, že mají úplnou kontrolu nad situací, že přesně vědí, co zabere, co pomáhá.

 Efekt: ukazování marnosti odporu-zesměšnění všech odpůrců, prosazování jediné pravdy, blokace jiných názorů, cenzura. Popírání vědeckých a lékařských důkazů.

7. PONÍŽENÍ

Varianty: přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí, ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování, odepření soukromí.

To vše se děje díky povinnosti nosit náhubek, neustálé opakování nutnosti umývat si ruce, neustálé opakování, že můžeš někomu ublížit svojí nezodpovědností, urážky a zesměšňování těch, co mají jiný názor, odepření soukromí v tzv. zájmu vyšších zájmů.

 Efekt: Díky tomu se odpor zdá být složitější, než kapitulace, ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete. Je snadnější přijmout nesmyslná nařízení a mít klid, než se vyčerpávat neustálým bojem s mocí a lidmi, kteří to podporují.

8. PROSAZOVÁNÍ NEDŮLEŽITÝCH A NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ

Varianty: prosazování nesmyslů

Jeden nesmysl za druhým: Všichni musí nosit povinně náhubky, ale na jídlo si je můžou sundat. Otevřeny mohou být narvaná obchodní centra, ale malé provozy musí být uzavřeny. Testování testem s 90% nespolehlivostí, otevřené provozy, ale nesmí tam lidé, náhubek nezabraňuje nákaze, ale je povinný. Dodržování rozestupů, které nemají žádný vědecký základ. Uzavřené školy a školky. Nemožnost navštívit umírající příbuzné. Odebírání dětí údajně nakažené matce...atd. 

Efekt: Rozvíjí návyk dodržování všech nařízeníTaky tě z toho mrazí, jak se všechny body shodují se studií z roku 1956 o manipulaci s vězni ??


Abych byl na závěr pozitivní a nepomáhal propadat beznaději a skepsi...co tedy můžeme dělat?


LIDÉ NEZNAJÍ SVOJI SKUTEČNOU MOC

Je na čase se postavit těmto psychopatickým, komunistickým metodám věznitelů. Je potřeba v sobě najít odvahu a vůli žít jako svobodný člověk.

Jediný, kdo to vše dokáže změnit, jsme MY.

ŘEKNĚME JASNÉ DOST, UŽ NE! STAČILO!zdroj:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf


sobota 16. května 2020

ZDRAVÍ A SVOBODA

Kdo mne zná, ví že už delší dobu se zabývám sebe rozvojem a zdravou stravou. Během pár let jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří trpěli různými závažnými nemocemi. 

Všichni měli jedno společné, měli špatnou imunitu.

Co oslabuje imunitu?


1. Negativní emoce: strach, zloba, vztek, smutek, lítost, lež, závist, nevděčnost, posuzování, pýcha, žárlivost, neohleduplnost, zklamání, pocit neužitečnosti

2. Strava: alkohol, cigarety, živočišná strava-maso, mléko, sýry, vajíčka, zpracované potraviny, rafinované cukry atd.

3. Prostředí ve kterém žijeme: znečištěné ovzduší, plísně, vlhko, toxické prostředí, nedostatek pohybu a čerstvého vzduchu, nedostatek slunce

4. Sociální vztahy: osamocenost, nevraživost, izolace, sociální distance

Co naopak posiluje imunitu?


1. Pozitivní emoce: láska, radost, štěstí, vděčnost, pocit naplnění a užitečnosti, spokojenost, pravda, vášeň 

2. Strava: čerstvé ovoce a zelenina, rostlinná strava, pití dostatku čerstvé vody, bylinky, čaje. Nejlepší potravinou pro naše zdraví je ta, co vyrostla z matky země a viděla sluníčko.

3. Prostředí ve kterém žijeme : pohyb na čerstvém vzduchu, procházky v lese, v horách, kontakt s přírodními zdroji vody-jezera, rybníky, řeky, vodopády, moře, kontakt s matkou zemí.

4. Sociální vztahy: rodina, objímání, setkávání se s rodinou, s přáteli, sociální kontakt


Pojďme se podívat, na celosvětová nařízení "pro naši ochranu" :1. Zákaz vycházení (lockdown, stay home)


Izolace nemocných lidí, je logická, děje se to přirozeně, například, když má člověk chřipku. Zavření všech lidí znamená odebrání svobody v něčí prospěch.

Co to ve skutečnosti znamená?

Wikipedie píše: Pohyb je základním projevem existence hmoty. 
Tento pohyb byl zakázán. To mimo jiné znamená popření základní existence.Uzavření doma, bez možnosti běžného pohybu má obrovský vliv na snížení imunity:

-Bere nám slunce a tím i vitamín D


Wikipedie: Vitamín D je rovněž důležitý pro správné fungování imunitního systému.[13] Dlouhodobý nedostatek vitamínu D je prokazatelně spojen s vyšší náchylností k tzv. akutním respiračním infekcím a chřipce. (Chytrý čtenář si jistě všimne rozporu..."děláme to pro vaši ochranu")

-Bere nám možnost pohybu


Nedostatek pohybu vede k řadě zdravotních problémů, jakými jsou obezita, nemoci srdce, diabetes nebo osteoporóza. Kromě snížení rizika nemocí pohyb posiluje srdce. Pohyb  podporuje správné dýchání a zvětšuje kapacitu plic, díky čemuž se tělo lépe okysličuje a zlepšuje se tak i mozková aktivita. Vedle fyzického zdraví má pohyb pozitivní vliv i na psychiku.

-Bere nám sociální kontakt


Článek z roku 2017 na novinkách cz :¨ Osamělost zabíjí, varují odborníci
„Samota zabíjí. Je mocná jako alkoholismus nebo kouření,“ konstatuje vedoucí harvardského výzkumného týmu, psychiatr Robert Waldinger. 

Chcete-li být zdraví a spokojení, usilujte během života především o navázání kvalitních vztahů se svým okolím a nejbližšími lidmi a obklopte se přáteli, radí lékaři a psychologové. Osamělost a absence sociálních kontaktů prokazatelně podporuje vznik řady onemocnění, zkracuje život, posiluje deprese a rozvoj duševních poruch. A to nejen u seniorů, ale i u lidí podstatně mladších.
Bez povšimnutí nesmí zůstat, že izolovali právě seniory od rodinných příslušníků. Přesně ty, o kterých tvrdí, že je chtějí chránit.

-Dává nám pocit bezmoci a zlosti

Obě tyto emoce jsou silně toxické, zakyselují náš organismus a z dlouhodobějšího hlediska vedou k řadě nemocí.

-Dostává nás do stresuStres je považován za zabijáka a faktor číslo jedna ve vlivu na vývoj chronických onemocnění. Časem ztrácíme odolnost vůči stresu, naše adaptační schopnosti se snižují, tím přicházíme o rovnováhu a stres se stane destruktivním. MUDr. Jan Vojáček

Jak většina lidí řešila pobyt doma?


Většina lidí měla strach vycházet (strach snižuje imunitu), seděli doma, dívali se na televizi ( což je monstrózní vysílač strachu) a jedli většinou nezdravá jídla ( snížení imunity) a neměli pohyb ( snížení imunity, to už jsme si řekli)

Takže uzavření doma ( lockdown) znamená obrovský negativní zásah do našeho imunitního systému a snížení schopnosti organismu bránit se infekcím, bakteriím a virům.2. Povinné nošení náhubku (roušek)


¨
Možná ti tahle fotka před rokem přišla absurdní a něco by sis o těch lidech myslel...
Dnes je to běžná realita...tohle je naše realita?


Co nošení náhubku (roušky) způsobuje?

-vdechování již použitého vzduch zpět do plic
-omezení dýchací kapacity
-únava
-poruchy učení a soustředění
-bolesti hlavy, pálení očí
-klesá pracovní výkon, člověk je náchylnější vůči infekčním chorobám
-roušky, díky našemu dechu vlhnou. 
Vlhká pomůcka je neúčinná a může v ní docházek k množení bakterií a plísní. Důsledkem bývají záněty horních cest dýchacích,” (nemělo by to být naopak a ochraňovat nás právě před tímto? )
-vydýchané bakterie, viry, hleny a nečistoty se v roušce zachytí a my je vdechujeme zpět
-zpomalují se reflexy, reakce, přesnost a bystrost, otupují se tzv. smysly
-zhoršení dýchání a okysličování tkání včetně mozku. 
-přetěžování pomocných nádechových svalů a změna dechového stereotypu. Přetížené svaly mohou omezovat pohyb hlavy, hrudníku a žeber a tím omezovat dýchání plic. (Fyziologický nádech by měl být co nejméně namáhavý. Nádech přes ochrannou pomůcku je nádech přes odpor a pomocné svaly musí být zapojeny.)
-zhoršení zraku vlivem zamlžování brýlí. Toto může být nebezpečné zejména v případě řidičů.
-znemožnění přirozeného smrkání, např. i u rýmy alergického původu.
a mnohem více potíží.

Když to shrnu, nošení roušky ( rozuměj náhubku), nejen že snižuje imunitu a dělá nás náchylnější k nemocem, ale dokonce se aktivně podílí na možném onemocnění nejen horních cest dýchacích.

V neposlední řadě, čistě fyzikální záležitost:
Struktura látky náhubku je taková, že jeho funkce "ochrany" je stejná, jako když si představíš drátěný plot,
za ním souseda a vezmeš kýbl vody, který na něj vyliješ. Naivní soused si může myslet, že ho drátěný plot ochrání, my však víme, že ty veliká drátěná oka na plotě, nemají šanci zastavit vodu, i kdyby ty dráty byly 5x na sobě položené. Tak stejně je to s náhubkem. Z faktického hlediska je vir tak malý, že struktura látky v náhubku je stejně velká, jako příklad s plotem.

Takže kde je význam nošení náhubku, kromě znaku otroka?

Zde o tom mluví lékaři ve videu. Cenzura na YouTube toto video z internetu smazala..proč? Proto jsem ho dal na nezávislý kanál D.Tube

3. Sociální odstup


¨
Francie současnost
Je vědecky dokázáno, že socializování se, stýkání se s rodinou, přáteli, objímání se, posiluje imunitu a prodlužuje život.

Pokud vám to někdo zakáže, dělá pro vás pravý opak, snižuje imunitu, zkracuje život.

Nemožnost stýkat se s blízkými, nemožnost obejmutí, znamená smutek, deprese, slabá imunita.

Navíc médii podněcovaná kampaň, že kdokoliv tě může nakazit, dělá lidi podezíravé a nevraživé vůči "cizincům". Cizí člověk je každý koho neznáme.A ty, co známe, na ty si teď musíme dávat pozor..

Zažil jsem osobně v supermarketu chvilku agrese od paní, která na mne začala křičet, co tam dělám bez náhubku a skákala okamžitě 2 metry ode mne. Když jsem ji v klidu vysvětlil, že jsem zdravý a tudíž žádný  
náhubek nepotřebuji, tak ji tento argument vůbec nezajímal a dál křičela, že nerespektuji zemi, kde jsem. 


Žiju na Bali a respektuji místní lidi a kulturu. Miluju Bali. Miluju balijce.  Respektuji jejich kulturu, náboženství i zvyky. Tohle ale nemá s respektem k lidem nic společného. Právě naopak, vytváří to odstup, agresi a nenávist.

Nemluvě o tom, že náhubkem zakrýváš úsměv, který díky tomu nemůžeš rozdávat kolem sebe. To usměvavým balijcům sebrali také.Jak je vidět i z mého příběhu, vše to jen vede k nevraživosti, špatné náladě, strachu, agresi a opět ke snížení imunity. Také z příběhů v Čr jsem slyšel mnoho příběhů nenávisti, agrese a udavačství. To asi není to, co nám pomáhá posilovat naši imunitu, ne?


4. Uzavřené veřejné prostory
Stejné jako sociální odstup. Nemožnost stýkat se s přáteli a kamarády snižuje naši imunitu. Vzájemné potkávání se, podávání si rukou a objímání se, povídání si, naši imunitu posiluje i díky přirozené výměně bakterií.
Navíc uzvřené nemocnice pro návštěvy blízkých, převážně starších lidí, kteří trpí bez blízké rodiny. To stejné se týká domovů pro seniory, kde starší lidé tráví poslední chvíle života bez kontaktu s nejbližšími a umírají osamoceni, bez možnosti se rozloučit. Porody bez možnosti přítomnosti manžela. Příprava před porodem s náhubkem na ústech...


Každý rozumný doktor vám řekne, že sociální kontakt blízkých je velmi důležitý. 

V zájmu naší ochrany nám vzali kontakt s nejbližšími a hlavně s nejstaršími.

4. Uzavřené pláže
Jak jsem již psal, žiju na Bali, takže vím, co to znamená. Mořský vzduch a voda je jedním z nejléčivějších prostředků na světě. Pokud vám někdo zakáže přístup k přírodnímu bohatství na zdraví, jistě mu o vaše zdraví nejde.


5. Desinfekce a umývání rukou

Většina, co to teď čte je dospělá a dobře ví, že je fajn si umýt ruce například pře jídlem. Proč si ale umývat ruce třeba 10x i vícekrát za den? Proč desinfikovat ruce při každém vstupu do obchodu, či restaurace? Víte co to dělá tahle přehnaná hygiena? Ano, správně, snižuje nám to imunitu.


Ze strachu z vymyšlené pandemie, po sobě stříkáme chemii a zaděláváme si na těžké nemoci..


Sprejování dětí. které jdou do školy díky paranoi, můžeš vidět zde:
https://www.youtube.com/watch?v=JZh4K6yFSUcPříjde ti to děsivé, nebo normální? Pokud ti to příjde v pořádku, protože to dělá vláda pro naší ochranu, tak se můžeš podívat, co dělala vláda USA pro ochranu svých dětí v roce 1947, když je stříkala chemickou látkou DDT:


Měření teploty infra červeným paprskem do oblasti třetího oka se stalo standartem.  Potlačuje to naši schopnost intuice.6. Mediální lži o počtu nakažených a mrtvých

Strach, vyděšení, víra v nemoc, to vše ničí imunitu organismu. Média pravidelně udržují všechny v neustálém strachu a vymyšlenými a manipulovanými čísly straší lidi, kteří tomu nakonec uvěří a rádi dodržují všechny pravidla viz body výše.


Tím se sami dostávají do stavu, kdy si snižují přirozenou imunitu. Navíc tomu věří a tak zuby nehty brání všechny opatření ve víře, že ochrání sebe, ale hlavně, jak jim šikovně vnukli...ochrání přece ty slabé jedince, které by jinak mohli zabít..krásný příklad manipulace lidí.

Kdo má dojem z těchto opatření, viz výše, že by nás měli před něčím ochránit? Jak můžou opatření, která jedno vedle druhého snižují naši imunitu, nás chránit?

Kolikrát jsi slyšel z médií, nebo od vládních činitelů, že rozhodující pro ochranu před viry, bakteriemi a nemocemi je posílení vlastní imunity?

Nikdo nemluví o tom, že je nutné posílit naši imunitu, všechna opatření dělají přesný opak. 

Pokud někdo řekne, že všechny tyto opatření udělal pro naši ochranu, tak je to LHÁŘ.

Jaký to tedy může mít smysl?Jediné možné vysvětlení je, že někdo chce pravý opak. Chce úmyslně snížit naši přirozenou imunitu na minimum. 
Proč by to ale dělal?

Protože nám nabídne svoje řešení. Nabídne lepší řešení. Nabídne nám svůj produkt. Bude to lék, nebo očkování.Bude to prezentovat, jako jedinou možnost ochrany. Dokonce to bude chtít vynucovat mocí a silou a donutit každého jedince, aby si lék vzal, nebo si nechal píchnout vakcínu.
Nacistický zločinec a jeho citát. Zdá se, že někdo využívá nacistické metody.

Také bude každého nutit nechat si udělat test. Protože co když je nakažen a je hrozbou pro své okolí?
Člověk s oslabenou imunitou snadno podlehne infekci a to může být další argument těch, co mají svůj záměr se "záchranou světa" pomocí vakcinace.
Celé to začíná dávat smysl. Již dlouhodobě nás farmaceutický byznys drží v zajetí nemocí, léků, léčení a při tom celková nemocnost lidí je horší a horší.

Možná se dožíváme více let ( i když ani to není jisté), ale rozhodně je populace nemocnější a nemocnější...
Kdyby bylo zdravotnictví na takové úrovni, jak se tvrdí, měl by být trend spíše opačný, ne? Měli bychom být zdravější a zdravější, ne?


Očkování

Prohlášení tipu, nebudeme moci vyjít ven, dokud nebude vyvinuto očkování, nebudeme moci cestovat, dokud nebude očkování. Chystáme povinné očkování, abychom vás všechny ochránili...


Pokud jsi však dobře četl, jaké "ochrany" se nám dostalo během posledních měsíců, musí ti být jasné, že tady nikomu o tvoji ochranu nejde. Je to zcela účelové a v pozadí je zcela něco jiného.

Jedna z věcí je, povinně naočkovat co nejvíce lidí. Nezajímá je tvoje imunita, zajímá je zisk z vakcín, které vyrábějí soukromé firmy. Stejně tak, jako nikoho nezajímá, že jsi zdravý, musíš nosit povinně náhubek.

Jejich peníze a moc pronikla díky takovým lidem jako je Bill Gates i do Světové zdravotnické organizace a do všech vlád světa. Proto chtějí povinné očkování.

 Je to byznys, kdy výrobek soukromých firem bude muset povinně koupit každý na planetě. To je super byznys plán, ne?


Aby ten plán byl dokonalý, vylekáme co nejvíce lidí a ti budou pak útočit na ty, kterým se tento plán nelíbí..

Vylekáme je tím, že očkování je jediná ochrana před virem a kdo ho nebude mít, je nepřítel a ohrožuje ostatní..

Co víc si přát, než mít vlastní armádu zaslepených příznivců, kteří udělají tu práci za nás?


Vzpomínáš na moji historku s rouškou z obchodu? To stejné se už teď děje ve školkách mezi rodiči očkovaných a neočkovaných dětí...Otázka jak může neočkované dítě nakazit to, co je "chráněno" vakcínou nechávám stranou.

Zde začíná a končí svoboda. Pokud se někdo dobrovolně rozhodne očkovat, je to jeho svobodné rozhodnutí.

Nikdo, dle Norimberského kodexu, však nemůže nutit nikoho k lékařskému zákroku, pokud dotyčný k tomu nedá svůj souhlas.

Norimberský kodex

Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Norimberský kodex[1] (německy Nürnberger Kodex) je soubor zásad medicínské etiky pro experimenty na lidech, který vzniknul jako důsledek soudu s vojenskými zločinci na norimberském soudě po skončení druhé světové války. Je to první významný mezinárodní dokument k etice výzkumu.[2]
  1. Dobrovolný souhlas lidské osoby je absolutně nevyhnutelný.

Tohle dělali nacisti lidem, násilně jim píchali chemikálie do těla, včetně doktora Mengeleho v koncentračních táborech. Proto by se tohle už nikdy nemělo opakovat.Nemluví se o tom, že počkáme, až budeš mít dobrou imunitu, ta nikoho nezajímá, jak je vidět...

Navíc během "stay home" vyrostly podezřele rychle všude vysílače 5G...ale o tom jindy.
Nezávislí vědci tvrdí, že EMF (5G) by mělo být klasifikováno jako třída 1 „definitivní karcinogen“, vedle tabáku a azbestu. 


A tak pod rouškou "POMOCI" A "OCHRANY" nám zmizela běžná práva, jako jít svobodně ven , mít na sobě co sami chceme, svoboda slova úplně zmizela, mažou se příspěvky na facebooku, google, youtube..


Přišla tvrdá represe v podobě šikany policie na lidi bez roušky, na lidi ve skupinkách, ve světě na lidi pouští drony, aby hlídali, jestli se náhodou nešli projít ven, demonstrace se tvrdě potlačují a lékaři, kteří otevřeně mluví o blamáži, jsou umlčování a mazání z internetu.
Policisté, lékaři, vědci kteří řeknou svůj názor, jsou vyhozeni z práce. 

Kde to žijeme? Jak jsme tohle mohli nechat dopustit? 

Otupěli jsme, věřili jsme těm, co jsme si zvolili jako služebníky lidu. Stali se z nich tyrani a otrokáři.

Nasadili nám náhubky, zavřeli nás doma, kontrolují naše sociální sítě, špehují naše telefony a e-maily.

Je čas na změnu, na velikou změnu. Je dobře, že se tohle stalo. Hodně lidí otevře oči ohledně toho, kdo je skutečně člověk s otevřeným srdcem a kdo je tyran a manipulátor. Kdo chce moc a ovládat lidi a kdo chce žít v souladu s přírodou a ostatními lidmi.


Je to začátek nového věku, věku kdy se k sobě a k přírodě zase začneme chovat s úctou. 

Ale nejdříve si musíme projít očistou, pořádnou očistou, aby se oddělilo zrno od plev. Bude to ještě asi dlouhá cesta a těžká zkouška, ale já jsem optimista.


Věřím v nás lidi, že dobro a láska, zvítězí.