Prohledat tento blog

sobota 9. ledna 2021

Švédsko má otevřené školy s 2 milióny dětí -žádné úmrtí


Nová stuie, publikovaná v časopise New England Journal of Medicine, uvádí, že přestože Švédsko nemá lock down, žádné zavřené obchody, restaurace a ani školy, ani jedno z dětí školou povinné nezemřelo na Covid-19.


Je nebezpečný Covid pro děti?  Je méně nebezpečný než chřipka? Ospravedlňují vymyšlená data zavření provozů, obchodů, restaurací a ukončení školního vyučování?  To vše je popsáno zde, v článku.

Nová studie publikovaná v New England Journal of Medicine s názvem „Otevřené školy, Covid-19 a Morbidita dětí a učitelů ve Švédsku“, zjistila, že :

„Navzdory tomu, že Švédsko ponechalo otevřené školy a předškolní zařízení, zjistili jsme velmi nízký výskyt Covid-19 mezi školáky a dětmi v předškolním věku během pandemie SARS-CoV-2… "

Žádné dítě s Covid-19 ve Švédsku, nezemřelo! Děti nenosí žádné masky.Z téměř dvou milionů dětí, ve věku od 1 do 16 let mělo jen 15 dětí Covid-19 a pouze 1 dítě ze 130 000, bylo přijato na JIP “

Švédsko bylo jednou z mála zemí, které se rozhodly nechat školy otevřené. 
Studie poukazuje na počet úmrtí z jakékoli příčiny u 1 951 905 dětí ve Švédsku.

 Data ukazují, že v úmrtích mezi rokem 2019 a rokem 2020 zde nebyl žádný významný rozdíl.

Pokud jde o učitele, studie ukázala, že „méně než 10 předškolních učitelů ve Švédsku dostávalo do 30. června 2020 intenzivní péči díky Covid-19

Jde o to, že děti nejsou přijímány na JIP ve Švédsku kvůli Covid-19 a děti neumírají díky Covid-19.  Těžký průběh Covid-19 u dětí se zdá být vzácný a má také 100% míru uzdravení.  


Vzhledem k tomu, že mnoho infekcí je také asymptomatických, nemá to na jejich život skutečně žádný dopad.  I když budeme i nadále slyšet, že případy prudce stoupají, je důležité se zeptat, jestli je to opravdu velký problém?  A proč je možné, že další viry před tímto, které infikují stovky milionů a zabíjejí desítky milionů ročně, nebyly podrobeny stejné kontrole?

Tato data také odrážejí to, co mnozí lékaři a vědci vyjadřují ohledně závažnosti viru, a to nejen pro děti, ale pro všechny z nás.  

Například Dr. Jay Bhattacharya, PhD, z Lékařské fakulty Stanfordské univerzity v Kalifornii, se nedávno objevil v rozhovoru sítě JAMA (The Journal of the American Medical Association) spolu s Markem Lipsitchem, DPhilem a Dr. Howardem Bauchnerem, kde vedly rozhovor  přední vědci a myslitelé ve zdravotnictví o svých článcích o JAMA.

Jay Bhattacharya is a Professor of Medicine at Stanford University


Během rozhovoru Dr. Bhattacharya uvedl, že míra přežití z COVID-19, založená na přibližně 50 studiích, které byly publikovány a poskytly údaje, je u lidí starších 70 let 95 procent.  U lidí mladších 70 let je míra přežití nákazy COVID-19 99,95 procenta.  Dále uvedl, že chřipka je pro děti nebezpečnější než COVID-19 a že v Americe jsme letos zaznamenali více úmrtí na chřipku než na úmrtí Covid.

Bhattacharya je jedním z iniciátorů Velké Barringtonské deklarace.  Deklarace obsahuje působivý seznam renomovaných vědců, kteří se spojili, jako spoluzakladatelé, a nyní ji podepsalo více než 50 000 lékařů a vědců.  Je to iniciativa, která se zásadně staví proti blokujícím opatřením.

Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard University,Dr. Sunetra Gupta, professor at Oxford University,Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford University Medical School,

Proč je to důležité: Tato informace je důležitá, protože opatření uzamčení podle mnoha opatření ve skutečnosti nedělají nic pro zastavení šíření viru a mohou oddálit „kolektivní imunitu“.  Dále přijímáme všechna tato opatření na základě počtu případů a viru, který má extrémně nízkou úmrtnost.  Respirační viry před Covidem již infikovaly stovky milionů a zabily desítky milionů ročně. 

Ještě více znepokojuje skutečnost, že lékaři a vědci, kteří sdílejí informace, které se staví proti opatřením přijatým více vládami, jsou vystaveni extrémní cenzuře.  Vědecká diskuse se uzavírá a my vidíme, že pouze jednomu názoru a straně se dostává veškeré pozornosti.


V posledních několika měsících jsem viděl, že akademické články a příspěvky profesorů jsou staženy nebo označeny platformami sociálních médií jako „falešné zprávy“.  Často není poskytnuto žádné vysvětlení.  Znepokojuje mě tato těžkopádnost a někdy i přímá cenzura.  - Vinay Prasad, MD.

Vinay Prasad MD. Je praktický hematolog-onkolog a docent na katedře epidemiologie a biostatiky, na Kalifornské Universitě v San Francizsku.

Lock downy jsou také založeny na „případech“ testování PCR.  To je zcela samostatný problém, o který se také obávají mnozí vědci a lékaři.  Pokud je člověk asymptomatický a má pozitivní testy, nebo dokonce mírně symptomatický a má pozitivní testy, neznamená to, že má Covid. 

Mnohé případy úmrtí, ke kterým došlo z jiných příčin, jsou připisovány neoprávněně viru Cov 19, protože zemřelý měl pozitivní test. A je jedno, jestli umřel v posledním stádiu rakoviny, nebo měl autonehodu.

Média věnovala nedostatečnou pozornost obrovským lékařským a psychologickým škodám způsobeným lock downy, které měly zpomalit pandemii. 

Navzdory obrovským vedlejším škodám, které lock downy způsobily, Anglie, Francie, Německo, Španělsko a další evropské země opětovně zesilují své uzavírání… 

Mezinárodně, díky lock downům bylo 130 milionů lidí na pokraji hladovění, 80 milionů dětí bylo ohroženo  záškrtem, spalničkami a dětské obrně a 1,8 milionu pacientů je s rizikem úmrtí na tuberkulózu.

 Lock downy ve vyspělých zemích devastovaly také chudé v chudých zemích.  

Světové ekonomické fórum odhaduje, že lock downy způsobí, že dalších 150 milionů lidí upadne do extrémní chudoby, což je 125krát více lidí, než kolik zemřelo na COVID.  - Dr. Bhattacharya

zdroj:
https://www.collective-evolution.com/2021/01/08/study-sweden-has-schools-open-millions-of-kids-no-masks-no-lockdown-no-deaths/