Prohledat tento blog

neděle 12. září 2021

Dopis pro zastupitelstvo

Převzato a plně s tím souzním:

Dobrý den, vážení zastupitelé,chtěla bych vznést připomínku k faktickému stavu současné situace v naší obci.

Před sebou máte graf, který jsem vytvořila z oficiálních údajů Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pod kterou naše obec spadá. Projdeme si jej společně v čase, aby měla pozdější připomínka jasnou návaznost.

První údaj v grafu je ze dne 13. prosince 2019 a poslední z 2. září 2021. Upozorním na pár zajímavých momentů.

24. ledna 2020, kdy nemocnost na respirační choroby dosahuje 1663 případů na 100 000 ob. vydává KHS pro MS kraj zprávu pro média, kde uvádí: Aktivita chřipky a nemocnost v České republice prozatím nepřekročila epidemické hodnoty.

31. ledna 2020 pololetní prázdniny. Děti jsou ale už od 29. doma, víc než 75% dětí ve třídě mé dcery den před tím nepřišlo do školy a podobné to bylo v ostatních třídách, proto paní ředitelka vyhlásila „chřipkové prázdniny“ (ZŠ Nový svět). Plynně na ně navázaly prázdniny jarní, po kterých se žáci již v hojném počtu vrátili do lavic. Nikdo této epidemii nevěnoval sebemenší pozornost. Ze zprávy KHS se dozvídáme, že na území Evropy aktivita chřipky kontinuálně vzrůstá.

7. února 2020 při nemocnosti 2166 případů na 100 000 obyvatel se ve zprávě pro média dočteme: Pro předcházení vzniku a šíření respiračních nákaz se doporučuje dodržovat základní hygienická pravidla, spočívající v důsledném mytí rukou, dostatečném přísunu vitamínů, větrání v místnostech, otužování, přiměřené fyzické aktivitě, omezení účasti na hromadných akcích, omezení cestování v přeplněných prostředcích hromadné dopravy a vyhýbání se kontaktu s nemocnými lidmi. Při kašli je vhodné zakrývat si ústa a nos kapesníkem nebo použít rukáv, ne ruce. 

Jakým překvapením pro mě po této nedávné zkušenosti bylo, že 11. března 2020 bez jakýchkoli hromadných známek respiračních onemocnění kdekoli v okolí byly poslány na „koronové prázdniny“ školy všechny. Z údajů KHS dosahuje nemocnost 1186 případů na 100 tis. obyvatel a stále klesá.

https://www.khsova.cz/


Uzavření škol a další následné akce, které máme všichni v čerstvé paměti, se odvíjely od pronesené řeči ředitelem WHO 11. března 2020, cituji: Provedli jsme proto posouzení, že COVID-19 lze charakterizovat jako pandemii. … Ze 118 000 případů ve 114 zemích je více než 90 % případů pouze ve čtyřech zemích a ve dvou z nich, v Číně a Koreji, epidemie výrazně klesá. (konec citace). Při počtu obyvatel naší planety, který překračuje 7,7 miliardy lidí, to bylo 1,5 případů na 100 tis. Byla jsem upozorněna, že nemohu takto prostě přepočítávat případy na 100 tis. obyvatel v celém světě, ale vedla mě k tomu informace, že se přeci jedná o světovou pandemii.

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Bohužel nemohu k tomuto doložit žádný oficiální dokument. Pokud někdo víte o právním dokumentu, kterým je Česká republika zavázána řídit se proslovy ředitele WHO, budu velmi vděčná za jeho doplnění.

Pro upřesnění, WHO je instituce, jejíž necelých osmdesát procent rozpočtu plní soukromé subjekty. Jedním z největších je nadace Billa a Melindy Gatesových, přičemž Bill Gates je známý propagátor celosvětové vakcinace. Mezi dalšími přispěvateli najdeme Alianci GAVI, Světovou banku či Rockefellerovu nadaci. Zajímavostí je, že do sekce PIP, v překladu sekce Připravenosti na pandemickou chřipku přispívají takové zvučné firmy jako Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline (GSK), Hoffmann-La Roche and Co Ltd, Novartis nebo Baxter International Inc4, všechno věhlasné farmaceutické firmy s miliardovými rozpočty.

http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor

https://www.euro.cz/udalosti/who-is-who-pandemie-odhalila-slabiny-svetove-zdravotnicke-organizace

18. března 2020 nám vláda schválila první povinné omezovače dýchání, 2 dny na to se ze zprávy KHS dozvídáme, že v Moravskoslezském kraji v tomto kalendářním týdnu nebyly hlášeny nové případy chřipky se závažným klinickým průběhem a nemocnost stále klesá.

https://www.denik.cz/z_domova/povinne-noseni-rousek-20200318.html

https://www.khsova.cz/

Z mnoha studií se postupně dozvídáme, že nošení roušek nemá smysl z pohledu přenosu virů, škodí zdraví a může vést k předčasné smrti.

https://www.technocracy.news/stanford-study-facemasks-are-worthless-and-can-cause-health-decline-and-premature-death/

I když vědecké důkazy podporující účinnost obličejových roušek chybí, byly konstatovány nepříznivé fyziologické, psychologické a zdravotní účinky.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/

https://www.badatel.net/podla-studie-zo-stanfordu-su-ruska-bezcenne-skodia-zdraviu-a-mozu-viest-k-predcasnej-smrti/

Zdá se až neuvěřitelným poslední údaj o nemocnosti na respirační choroby vydaný KHS 20. března 2020, kdy nemocnost oproti minulému týdnu klesla o téměř 40 %. Epidemie nikde. Zato pandemie řádí. Od té doby však krajská hygienická stanice o pandemii mlčí.

A mlčí až do 19. května 2020, kdy vydává zprávu o situaci na Dole Darkov, kterou jako ohnisko pravidelně monitoruje a ujišťuje nás o stabilizované situaci v kraji pouze s jednotlivými případy. Ovšem 2. června 2020 nás šokuje hrůznou zprávou pro média o necelých 133 případech pozitivně testovaných na kovid na 100 000 obyvatel v MS kraji.

Není bez zajímavosti, že do této doby zprávy o akutních respiračních infekcích obsahovaly údaj nemocnosti přepočítaný na 100 000 obyvatel, od 2. června 2020 změnila KHS strategii a uvádí pouze pozitivní případy. Jejich počet na 100 000 obyvatel si musíme přepočítat sami.

https://www.khsova.cz/

Čas plynul a postupně jsem se dozvídala spoustu zajímavých informací. 

24. listopadu 2020 zahajuji pink pong s Ministerstvem zdravotnictví, abych se 19. ledna 2021 nakonec dozvěděla, že nemohou vyhovět mé žádosti o poskytnutí dokumentů prokazujících existenci nového koronaviru SARS CoV-2, cituji: Ministerstvo ovšem poptávanými informacemi s ohledem na shora uvedené nedisponuje, resp. nemá je objektivně zaznamenány a zachyceny na žádném nosiči… (konec citace)

https://www.facebook.com/groups/1626986247689113/posts/1631100707277667

Korunu tomu pak nasadili závěrem, cituji: existence viru SARS-CoV-2 a příčinná souvislost mezi jeho působením a rozvojem onemocnění označovaného jako COVID-19 je v současnosti již celosvětově akceptovanou a nezpochybnitelnou notorietou (konec citace). Jen dodávám, že celosvětově akceptovanou a nezpochybnitelnou notorietou byla ještě donedávna skutečnost, že světadíl Amerika neexistuje, že pouštění žilou je bezvadný léčebný prostředek či fakt, že Slunce obíhá kolem Země.

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/prehled-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/

Mezi tím 27. 12. 2020 začíná „vakcinace“ proti nemoci, o jejíž existenci Ministerstvo zdravotnictví, ani žádná jiná poptávaná instituce v mnoha zemích světa, nemá důkaz. 

https://resetheus.org/instituce-po-celem-svete-nemaji-zadny-zaznam-o-izolaci-purifikaci-sars-cov-2/

6. ledna 2021 se můžeme na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv například dočíst, že v době, kdy je vakcína firmy Moderna doporučena pro podmínečnou registraci, bude společnost obchodující vakcínu pokračovat v předkládání výsledků z hlavního klinického hodnocení, které bude pokračovat 2 roky (tzn. do roku 2023). Držitel rozhodnutí o registraci bude navíc pokračovat ve studiích pro další doložení kvality vakcíny… Přestože byla vakcína podána během klinických zkoušek relativně velkému množství lidí, mohou být některé nežádoucí účinky odhaleny až po aplikaci milionům osob. 

https://www.sukl.cz/sukl/vakcina-proti-covid-19-od-firmy-moderna-je-podminecne-1?highlightWords=vakcina+proti+covid+virmy+moderna

Skutečnost, že tato kovidvakcína byla schválena Evropskou lékovou agenturou jako experimentální a v této chvíli na nás probíhá 3. fáze klinického testování této kovidvakcíny, se ve veřejnoprávních mediích nedozvídáme, ani místní samospráva nás na to veřejně neupozorňuje. Jen pro doplnění, víte, že podle § 52 Zákona 378/2007 Sb. Zákona o léčivech se v klinické studii nesmí hodnotit osoby mladší 18 let?

Na světlo světa prosakují i další informace.

11. února 2021 Američtí lékaři varují před syndromem ADE … kdy vakcína ve skutečnosti zesiluje účinky viru v těle a po aplikaci vakcíny očkované osoby okamžitě onemocní a dokonce umírají! Syndrom ADE ohrožuje nejvíce seniory, ve Vrchlabí v pečovatelském domě zemřelo již 30 seniorů od počátku roku…

https://aeronet.cz/news/americti-lekari-varuji-pred-syndromem-ade-zpusobenym-vakcinami-na-bazi-mrna-kdy-vakcina-ve-skutecnosti-zesiluje-ucinky-viru-v-tele-a-po-aplikaci-vakciny-ockovane-osoby-okamzite-onemocni/

12. února 2021 jsem policií ČR vyvedena z vlaku, jelikož si nejsem ochotna zakrýt obličej látkou. Využívám tedy svého práva na neuposlechnutí opatření dle krizového zákona, o jehož platnosti mě policista ujišťuje. Podle tohoto zákona mohu odmítnout povinnosti, které by ohrožovaly mé zdraví či život nebo by byly v rozporu se zákonem. Není mi to nic platné, zákon očividně platí jen pro někoho. Má důvěra v právní stát klesá.

https://www.facebook.com/groups/140273394526479/permalink/179484727272012/

9. března 2021 podávám, stejně jako mnoho lidí přede mnou trestní oznámení na vládu pro přijetí nouzových stavů v rozporu se zákony ČR podle hlavy IX trestního zákoníku, tj. trestné činy proti České republice. Později jsem vyrozuměna, že po prošetření k žádné trestné činnosti nedošlo. Mé osobní podezření na prorůstání organizovaného zločinu nejen do policie ČR se prohlubuje.

22. března 2021 Slovenský moderátor (s rouškou na obličeji) zkolaboval v živém televizním přenosu v důsledku hypoxie a přiotrávení vlastním oxidem uhličitým rozpuštěným v krevním oběhu, zhodnotil lékař podle obrazových záběrů stav slovenského moderátora!

https://aeronet.cz/news/video-slovensky-moderator-zkolaboval-v-zivem-televiznim-prenosu-v-dusledku-hypoxie-a-priotraveni-vlastnim-oxidem-uhlicitym-rozpustenym-v-krevnim-obehu-zhodnotil-lekar-podle-obrazovych-zaberu/

1. dubna 2021 Vakcinace nepomáhá, virus se neustále vrací! Izraelský premiér odpálil večer v televizním vystoupení šokující zprávu, že Izraelci se mají připravit na černý scénář opakovaného celoplošného očkování každých 6 měsíců!

https://aeronet.cz/news/video-vakcinace-nepomaha-virus-se-neustale-vraci-izraelsky-premier-odpalil-vecer-v-televiznim-vystoupeni-sokujici-zpravu-ze-izraelci-se-maji-pripravit-na-cerny-scenar-opakovaneho-celoplosneho-ocko/

29. dubna 2021 Pfizer už během svých testů vakcíny věděl, že očkovaní mohou nepříznivě ovlivnit neočkované.

https://otevrisvoumysl.cz/pfizer-uz-behem-svych-testu-vakciny-vedel-ze-ockovani-mohou-nepriznive-ovlivnit-neockovane/

https://aeronet.cz/news/soukroma-skola-na-floride-nezamestna-ucitele-kteri-se-nechali-ockovat-protoze-v-usa-se-zacinaji-sirit-desiva-svedectvi-tisicu-zen-ktere-po-kontaktu-s-ockovanou-osobou-potratily-dite/

3. května 2021 Lékaři pro covid etiku: Vakcíny proti covidu-19 jsou zbytečné, neefektivní a nebezpečné

https://otevrisvoumysl.cz/lekari-pro-covid-etiku-vakciny-proti-covidu-19-jsou-zbytecne-neefektivni-a-nebezpecne/

26. května 2021 Dr. Mercola: Vakcíny na Covid mohou způsobit lavinu neurologických onemocnění

https://otevrisvoumysl.cz/dr-mercola-vakciny-na-covid-mohou-zpusobit-lavinu-neurologickych-onemocneni/

Mnoho lidí poptává krajské hygienické stanice o údaj, kdy vyhlásily epidemii či pandemii kovidu.

10. 6. 2021 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na otázku, zda byla vyhlášena v MS kraji epidemie oficiálně odpovídá, cituji: Povinný subjekt epidemie nevyhlašuje, pouze eviduje.

Tato odpověď je v přímém rozporu s tím, co stejná KHS tvrdí na svých oficiálních webových stránkách v odpovědích na otázky o chřipce, cituji: V ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenních monitoringů ARI. 

Mé podezření na organizovaný zločin se stále prohlubuje.

https://www.khsova.cz/urednideska/povinne-informace

https://www.khsova.cz/obcanum/otazky-chripka

9. června 2021 se Ministerstvo zdravotnictví poprvé snaží zavést novelou o ochraně veřejného zdraví v naší zemi apartheid neočkovaných. Zamýšlenou novelu se jim nepodaří protlačit. O organizovaném zločinu prorostlém do mnoha státních složek přestávám mít pochybnosti.

www.psp.cz

9.  června 2021 se můžeme, samozřejmě mimo hlavní média dočíst: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku!

https://aeronet.cz/news/sok-z-csu-po-izolovani-domovu-duchodcu-vloni-na-podzim-a-po-zahajeni-ockovani-senioru-v-cr-doslo-od-pocatku-roku-ke-zvyseni-jejich-umrtnosti-o-neuveritelnych-a-desivych-45-za-prvnich-17-tydnu/

16. července 2021 Španělská studie zjistila, že vakcína společnosti Pfizer obsahuje vysoké množství toxického oxidu grafenu

https://aeronet.cz/news/spanelska-studie-zjistila-ze-vakcina-spolecnosti-pfizer-obsahuje-vysoke-mnozstvi-toxickeho-oxidu-grafenu-ale-mainstreamova-media-i-farma-spolecnosti-to-ostre-odmitaji-jako-hoax/

21. července 2021 oznamuje CDC, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA na svém oficiálním webu, že po 31. prosinci ustoupí od PCR testů, které byly určeny pouze pro detekci SARS CoV-2. Dnes už i víme proč. PCR testy byly vytvořeny bez kvantifikovaných virových izolátů SARS CoV-2, to znamená, že nemohou COVID-19 vůbec detekovat.

 https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html Q

https://www.fda.gov/media/134922/download

Proč jsou nuceni občané v České republice toto testování stále podstupovat?

8. srpna 2021 Šéfka CDC (tedy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA) právě na CNN oznámila, že vakcíny mRNA neposkytují očkovaným osobám bezinfekčnost, tuto schopnost prý tyto vakcíny bohužel nemají!

https://aeronet.cz/news/video-sefka-cdc-prave-na-cnn-oznamila-ze-vakciny-mrna-neposkytuji-ockovanym-osobam-bezinfekcnost-tuto-schopnost-pry-tyto-vakciny-bohuzel-nemaji-a-je-to-venku/

Jakou tečku tedy koronavakcíny za kovidem dělají?

Zatímco v EU se snaží opět zkoušet novou látku pod názvem tocilizumab, prezident tokijské zdravotnické asociace 26. srpna 2021 svolal tiskovou konferenci a vyzval k okamžitému zahájení předepisování Ivermectinu pacientům s koronavirem, protože studie z Afriky prokazatelně potvrzují, že podávání léku dramaticky snižuje počty úmrtí lidí na koronavirus! Japonci stáhli z oběhu 1,6 milionu dávek mRNA vakcíny Moderna, byly v nich podivné milimetrové částice!

https://aeronet.cz/news/video-prezident-tokijske-zdravotnicke-asociace-svolal-tiskovou-konferenci-a-vyzval-k-okamzitemu-zahajeni-predepisovani-ivermectinu-pacientum-s-koronavirem/

Ovšem v České republice je na použití Ivermectinu proti koronaviru stále uvalené hluboké embargo. Dokonce to vypadá, že vyzkoušený a levný lék téměř bez nežádoucích účinků je pro české pacienty na rozdíl od těch japonských prostě nežádoucí. 

Podporují v Opavské nemocnici námi zvolení zastupitelé známou, vyzkoušenou a levnou léčbu kovidu Ivermectinem? Jednají se zřizovatelem za tímto účelem?

Ti, co udělali kovidvakcínovou tečku za koronavirem třeba před půl rokem, se 2. 9. 2021 ze zpráv SÚKLu dozvídají: Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytl k podání třetí, posilovací dávky vakcíny proti covid-19 stanovisko Ministerstvu zdravotnictví ČR, které je v souladu se stanoviskem odborných společností.

https://www.sukl.cz/sukl/postoj-ecdc-a-ema-k-posilovacim-a-pripadnym-dalsim-davkam

Kolik z nás naletělo slibům o tečce za koronavirem? Proč provozovatel Obecního domu, městská příspěvková organizace OKO zřízená zastupitelstvem statutárního města Opava poskytuje větší prostory pro vakcinační centrum v Obecním domě, když už se tečka za koronavirem chýlila ke konci? 

https://oko-opava.cz/o-nas/

https://ostrava.rozhlas.cz/nektera-velka-ockovaci-centra-se-budou-stehovat-a-zmensovat-8561407

3. září 2021 Expert na mikroskopii, dr. Robert Young, provedl analýzu lahviček covid očkování od firem Pfizer, Moderna, J&J a AstraZeneca a objevil dost šokující věci. Ověřil přítomnost oxidu grafenu, prokázal přítomnost parazitů, dále nanočástic tvořených uhlíkem, dusíkem, kyslíkem, hliníkem, mědí, železem a chlórem. … Částice z nerezové oceli přilepené dohromady lepidlem redukovaného oxidu grafenu na bázi uhlíku. … Tento shluk je vysoce magnetický a může spustit patologické krevní sraženiny.

https://www.drrobertyoung.com/post/science-team-reveals-graphene-aluminum-lnp-capsids-peg-parasites-in-4-cov-vaccines

https://otevrisvoumysl.cz/expert-na-mikroskopii-covid-ockovani-obsahuje-oxid-grafenu-parazity-a-nerezovou-ocel/

K 3. září 2021, přesněji 18:16 SELČ, bylo WHO hlášeno 218 946 836 potvrzených případů COVID-19, (mnoho z nich testy, které kovid vůbec neumí detekovat) včetně 4 539 723 úmrtí. V současné populaci na planetě Zemi, která čítá přibližně 7 890 820 100 obyvatel, se jedná o 2,77 % potvrzených případů a cca 2 % úmrtí. Ovšem je třeba vzít v úvahu, jak nám prozradil bývalý ministr zdravotnictví, že například v ČR jsou do úmrtí s koronavirem hlášeny 2/3 případů jiných úmrtí.

https://covid19.who.int/

https://cnn.iprima.cz/covid-zabil-jen-30-procent-obeti-tvrdi-blatny-umira-mnohem-vic-lidi-kontruje-hamacek-17770

Mezi roky 2019 a 2020 klesl počet akutních hospitalizací o 17,2 procenta a u následné péče o téměř devět procent. A to v roce 2020, kdy byl zdravotní systém údajně několikrát blízko kolapsu. Zahlcenost nemocnic se potvrdila tím, že v nich leželo méně lidí než v předchozích letech.

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=40516

https://www.facebook.com/groups/1626986247689113/posts/1751510278570042


Vzhledem k výše uvedenému, mnohým nezákonným opatřením vlády, které nikdo neřeší a mnohým dalším informacím od jiných občanů města Opavy jsme se rozhodli jednat a vyzvat primátora města Opavy, aby svolal bezpečností radu města, že Policii ČR ovládl organizovaný zločin, a tím dochází k ohrožení bezpečnosti země a jejich demokratických základů. Vyčerpali jsme bezvýsledně všechny zákonné prostředky k nápravě, aby příslušné orgány a instituce řešily trestní oznámení podané na vládu ČR.

Jako k námi zvolenému zástupci jsme se s důvěrou obrátili k primátorovi, aby jednal. Bohužel jeho chování vůči nám, občanům, bylo od počátku jednání zarážející, kdy si na oficiálně sjednanou a potvrzenou schůzku s občany přivolal policii již předem. 

Nakonec nás ani nepustil na Magistrát v počtu, na kterém jsme se předem domluvili, a zmíněná policie hlídkovala u vchodu do budovy. Pocit, že policie pomáhá a chrání všechny, jen ne občany České republiky je po mnoha našich zkušenostech naprosto zjevná.

Přesto se nadále snažíme využívat pouze zákonné prostředky k nápravě a podali jsme proto na primátora města Opavy trestní oznámení za nečinnost v takto závažných záležitostech. Bohužel je pouze smutným utvrzením, že policii ovládl organizovaný zločin, když takové trestní oznámení zdržuje ve vyšetřování.

Toto je celkové zhodnocení současné situace v naší obci občanem města Opavy. 

(Přílohou graf)Zdroj: www.khsova.cz

https://www.idnes.cz/wiki/obecne/nouzovy-stav.K5114553

2 komentáře: